5. ขั้นประเมินผล

กิจกรรมที่ 1.3 สรุปความคิด

คำชี้แจง  ให้นักเรียนลงข้อสรุปที่สมเหตุสมผลมากที่สุดของกลุ่มใหญ่ 

 1. ประเด็นปัญหาที่สำคัญคืออะไร
 2. สาเหตุของปัญหานี้คืออะไร
 3. จากปัญหาดังกล่าวผลที่จะตามมาเป็นเช่นไร
 4. นักเรียนจะมีวิธีหรือแนวทางป้องกันปัญหาอย่างไรบ้าง บอกเป็นข้อๆ
 5. นักเรียนจะเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีใด เพราะเหตุใด
 6. นักเรียนคิดว่าข้อมูลจากบทความข้างต้นเชื่อถือได้หรือไม่ อย่างไร

 

Advertisements

16 Responses to “5. ขั้นประเมินผล”

 1. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:01 pm #

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี

  – ด้านดี : ค้นคว่้าข้อมูล ในเว็บไซต์ต่างๆ
  – ด้านไม่ดี : เล่นเกม เล่นเฟส

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี

  – ด้าดี : ได้ความรู้ ได้ข้อมูล ในเรื่องที่ต้องการค้นหา
  – ด้านไม่ดี : ติดเฟส ติดเกม เสียการเรียน

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง

  – การหลอกขายสินค้าออนไลน์
  – การขโมยข้อมูลลับส่วนตัว
  – การถูกหลอกลวง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์

  – ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจ
  – อย่าหลงเชื่อคนง่าย
  – หลีกเลี่ยงการใช้อินเทอณเน็ต สาธารณะ

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

  – ซื้อของออนไลน์ ควรตรวจสอบประวัติผู้ขายให้ดีก่อน
  – สังคมออนไลน์ ควรเล่นกับคนรู้จักเท่านั้น

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์

  – ใช้ค้นคว้าเรื่องการเรียน
  – ใช้ส่งงานทางออนไลน์
  – ใช้ติดต่องานกับคนรู้จัก

  —————————————————————————————————————————————————————————-
  1.นายนพชัย ใจมั่น เลขที่ 3
  2.นาย ธราธร พาภักดี เลขที่ 9
  3.นาย ปิยะวัฒน์ ยันตะนะ เลขที่10
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  —————————————————————————————————————————————————————————-

 2. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:06 pm #

  นาย พันธสวัสดิ์ ธงวาส ม.5/2 เลขที่ 14
  นาย กฤติกร สุระเสียง ม.5/2 เลขที่ 18
  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี หาข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง การเรียน ฟังธรรมะ ฟังเพลง
  ด้านไม่ดี เล่นเกมส์

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี ได้รู้จักข่าวสารบ้านเมืองมากขึ้น มีความรู้ในการเรียนมากขึ้น
  ด้านไม่ดี ไม่สนใจในการเรียนหนังสือ เสียเงิน เสียเวลาอ่านหนังสือ

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  เล่น Facebook แล้วมีคนชักจูงไปทำงาน แล้วบอกว่ารายได้ดี คนหลายคนอาจจะหลงเชื่อ
  ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะถูกหลอกลวงไปค้าประเวณี ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะถูกหลอกลวงให้เสพยาเสพติด ในเมื่อติดก็มีการแลกเปลี่ยนกันว่า
  คุณต้องไปส่งยาเสพติดให้กับคนนี้ๆ แล้วถึงจะได้เสพยาเสพติด

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  มีสติอยู่ตลอดเวลา อย่าหลงเชื่อคำของคนแปลกหน้า เค้าชักชวนให้ทำอะไรก็อย่าทำ ชักชวนให้ไปไหนก็อย่าไป
  เพราะ เราไม่รู้ว่าเขามีความประสงค์ ดีหรือร้าย

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  มีสติตลอดเวลา มีความรอบคอบ อย่าหลงเชื่อคำของคนที่เราไม่รู้จักเขามาก่อน
  อย่าไปลงชื่อสมัครอะไรต่างๆ ที่เขาชักชวน มีปัญหาอะไรก็ให้บอก พ่อแม่ หรือญาติพี่น้องให้รับรู้
  แล้วให้พวกท่านชวนคิดแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  เราอาจจะอ่านหนังสือมามากแล้ว เราเกิดอาการเครียด เราก็มาฟังเพลงเบาๆสบายๆให้หายเครียด
  เล่นเกมส์ที่ฝึกทักษะความคิด แล้วให้ความรู้เราด้วย ฟังธรรมะเมื่อเรามีปัญหาทุกข์ใจ สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะช่วยพวกคุณได้

 3. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:07 pm #

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  -ด้านที่ดี สืบค้นข้อมูลต่างๆที่เราต้องการ
  -ด้านที่ไม่ดี เล่นเกมส์ ดูสื่อไร้สาระ

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  -ด้านที่ดี ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ ทำให้เรารับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว อยากรู้อะไรแค่เข้าอินเทอร์เน็ตก็รู้ได้ทันทีและไม่ต้องเสียเงิน
  -ด้านไม่ดี อาจโดนหลอกโดยไม่รู้ตัว เช่นการสั่งชื่อของทางอินเทอรเน็ตแล้วไม่ได้ของที่เราสั่งชื่อถูกโดนหลอกให้เกิดความเชื่อใจและไว้วางใจจากคนไม่หวังดี

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  -รูปภาพที่หยาบคายไม่เหมาะสม.เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเนื้อหาจากเว็บไชต์ไม่เหมาะสม
  -อาจเสียข้อมูลส่วนตัวจากการใช่อินเทอร์เน็ต
  -อาจถูกนำข้อมูลไปใช้ในด้านผิดกฏหมาย

  หัวข้อที่.4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  – ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้คนแปลกหน้าได้รู้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรสับและชื่อของเราไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้คนแปลกหน้าได้รู้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรสับและชื่อของเรา

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  -ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
  -ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต
  -ไม่ควรโอนเงินให้ใครอย่างเด็ดขาด

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  -ใช้ในทางที่เกิดใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ เช่น หาข้อมูลที่เราต้องการ เช่น วีดีโอหรือภาพที่มีเกิดประโยชน์
  -ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น
  -ใช้หาข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  นายธนบัตร มูลมั่ง เลขที่2 ม.5/2
  นายบริพัฒน์ อินานันท์ เลขที่4 ม.5/2
  นางสาวชลธิชา น้อยทรงค์ เลขที่20 ม.5/2

 4. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:09 pm #

  นางสาวปิยะนุช รูปสะอาด เลขที่ 19
  นางสาวปิยะนุช ศรีปราช เลขที่ 22
  นางสาวณัฐวรรณ สีสะอาด เลขที่ 42
  —————————————————————————-

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี ใช้เล่นเฟส ดูหนัง ฟังเพลง ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ตามเว็บไซต์ต่างๆ
  เช่น ตารางการเดินรถทัวร์ ข่าวต่างๆรายวัน ติวหนังสือผ่านออนไลน์สั่งซื้อสินค้าที่เราต้องการ ค้นหางาน ดูข้อมูลข่าวสารรอบโลก ใช้ติดต่อข่าวสารกับเพื่อนๆหรือคนที่รู้จัก ในด้านการศึกษา การเกษตร การงาน ด้านธุระกิจ ทำให้เราได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทำให้เราติดต่อสื่อสารกับเพื่อนได้รวดเร็วและสะดวกสบาย ใช้หาความรู้ที่ไม่มีในหนังสือ ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นด้วยข้อความหรือภาพ
  ด้านไม่ดี เล่นเกมออนไลน์ ติดเกมส์ Facebookมากเกินไป เล่นการพนันออนไลน์ ขายสารเสพติดออนไลน์ สั่งสินค้าที่ไม่มี อย. ทำให้เด็กไม่สนใจการเรียนหรือเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้เสียการเรียนและกลายเป็นสังคมก้มหน้า ทำให้เราขี้เกียจ ที่จะทำอย่างอื่นยกเว้นเล่นเน็ต เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องไร้สาระ ดูเว็บโป๊ อาจจะมีมิจฉาชีพมาหลอก มีโทษต่อสุขภาพกายอาจทำให้แสบตาเมื่อเราใช้อินเทอร์เป็นเวลานานๆและปวดเมื่อยทางร่างกาย

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี – ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ ถ่ายโอนข้อมูล การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นและการสื่อสารทางข้อความและการโฆษณาขายสินค้าที่เป็นประโยชน์
  ด้านไม่ดี – ทำให้หมกมุ่นกับอินเตอร์เน็ตมากเกินไป อาจโดนหลอกโดยไม่รู้ตัว เช่น การสั่งชื่อของทางอินเทอรเน็ตแล้วไม่ได้ของที่เราสั่งชื่อถูกโดนหลอกให้เกิดความเชื่อใจและไว้วางใจจากคนไม่หวังดีถูกลอกลวงในการที่เราสนทนากับคนแปลกหน้า

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  เสี่ยงโดนหลอกขายสินค้า เสี่ยงโดนขโมยข้อมูล ส่วนตัว โดนหลอกจากการแชท
  เช่น การแชทใน facebook แล้วนัดเจอกัน อาจจะเจอพวกมิจฉาชีพ อาจจะนำภัยอันตรายมาถึงชีวิต หรือการสูญเสียทรัพย์สิน

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  ใช้สื่อออนไลน์อย่างระมัดระวัง หรือ ถ้าสั่งของ หรือสินค้าให้มาเก็บเงินปลายทาง ไม่ควรหลงเชื่ออะไรง่ายๆๆๆเพราะอินเตอร์เน็ตมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีบ ดูรายละเอียดให้ครบ และตรวจสอบให้รอบคอบ2ศึกษาและทำความเข้าใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือสั่งชื้อสินค้าออนไลน์ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเวลาที่เด็กเล่นสื่อออนไลน์ ก็ขอให้เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อออนไลน์
  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  ไม่หลงเชื่อคนโดยง่าย ใช้อย่างมีความคิดระมัดระวัง พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเปิดเผยข้อมูลต่างๆ พิจารณาชื่อของแหล่งข้อมูล ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่นข้อมูลข่าวสารส่วนตัวที่แชร์กับคนบนอินเทอร์เน็ต อาจถูกคนอื่นล่วงรู้ได้ จงระมัดระวังให้มาก ไม่หลงเชื่อคำชวน
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  ใช้อินเตอร์เน็ตแบบ สร้างเว็ป สื่อความรู้ แล้วให้ตอบคำถาม ใช้ สร้างเกมส์ วาดรูประบายสี และ ในทางที่ดี ใช้ในการเรียนรู้หาข่าวสาร อ่านหนังสือผ่านทางออนไลน์ ใช้อินเทอร์เน็ตในการรับรู้ข่าวสารต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดูหนังสารคดีต่างๆใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและญาติผู้ใหญ่ใช้ทำสิ่งมาประโยชน์และค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษาและค้นหาข้อมูลเพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง

 5. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:11 pm #

  นาย ชัยยุทธ์ ถานันท์ เลขที่ 1 ม.5/2
  นาย ณัฐพันธ์ ศรีฟ้า เลขที่ 8 ม.5/2
  นาย จิรพันธ์ เสียงเพราะ เลขที่ 16 ม.5/2

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี
  1.ใช้ค้นคว้าข้อมูล
  2.ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
  3.ใช้ดูในสิ่งที่มีประโยชน์
  4.สั่งซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
  ด้านไม่ดี
  1.เล่นเกมส์
  2.สั่งสินค้าไม่มีคุณภาพ
  3.ดูสื่อที่มีความรุนแรง

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี
  1.ได้ความรู้
  2.ได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้
  3.สดวกสบาย
  ด้านไม่ดี
  1.ทำให้เราคิดแต่เรื่องไร้สาระ
  2.ทำให้เราติดอินเทอร์เน็ต
  3.ทำให้เราเสียเวลา

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  1.ถูกหลอกขายของ
  2.เสียทรัพย์สิน
  3.โดนหลอกไปทำสิ่งไม่ดี

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  1.ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างระมัดระวัง
  2.ไม่หลงเชื่อใครง่ายๆ
  3.ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  1.ใช้คุยกับคนรู้จักเท่านั้น
  2.ไม่ซื้อของทางอินเทอร์เน็ต
  3.ไม่คุยกับคนแปลกหน้า

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  1.ใช้ดูสิ่งที่มีประโยชน์
  2.ดูข่าวสารบ้านเมือง
  3.ใช้ศึกษาหาความรู้
  4.ใช้ติดต่อกับเพื่อน หรือ คนรู้จัก

 6. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:14 pm #

  นาย พันธกานต์ อาจหาญ ม.5/2 เลขที่ 11
  นาย กิตติพงษ์ สุพร ม.5/2 เลขที่ 15
  นาย เชิดศักดิ์ ปากหวาน ม.5/2 เลขที่ 17

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี
  1.ใช้ในการหาข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีประโยชน์และการส่งและรับข้อมูล ติดต่อสื่อสารทางไกล
  ด้านไม่ดี
  1.ใช้เล่นเกม และสื่อหาข้อมูลผู้อื่นแล้วนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้ก่อผลเสียแก่ตัวเองและผู้อื่น

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี
  1.ทำให้เราพัฒนาด้านความคิดและการเรียนรู้และนำไปสู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวันจากการใช้อินเทอร์เน็ต
  ด้านไม่ดี
  1.ก่อผลกระทบต่อการเรียนเนื่องจากใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตมากเกินไป ทำให้เสียการเรียนเป็นเด็กติดเกม ติดทำให้สายตาสั้น และสภาพร่างกายเสื่่อมโทรมจากการใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไป

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  1.อาจทำให้ถูกหลอกจากมิจฉาชีพ
  2.อาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต
  3.ทำให้เสียการเรียนและสุขภาพ

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  1.หลีกเลี่ยงการพบปะกับเพื่อนที่ทำความรู้จักจากอินเทอร์เน็ต
  2.ไม่หลงเชื่อการโฆษณาเกินจริงจากสินค้าออนไลค์
  3.ปรึษาเพื่อนและครอบครัวเมื่อจะสั่งชื้อสินค้าออนไลค์

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  1.ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวองตนหรือครอบครัวเพราะอาจถูกนำไปใช้ในทางผิดกฏหมาย
  2.ไม่หลงเชื่อสินค้าเกินจริงจากอินเทอร์เน็ต

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  1.ใช้สืบค้นและหาข้อมูลที่มีประโชยน์แก่ตนเอง
  2.ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตพัฒนาความคิดและการเรียนรู้ในทางที่ถูกต้อง
  3.ไม่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดหรือก่อผลเสียแก่ตนเองและผู้อื่น

 7. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:16 pm #

  นางสาว นิตยา สูงเนิน เลขที่ 21
  นางสาว ศิริลักษณ์ จันดาแสง เลขที่ 24
  นางสาว ณัฐกาญจน์ ศรีบุรมย์ เลขที่32
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี ใช้สืบค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทำงานต่างๆดูข้อมูลข่าวสารรอบโลก ใช้ติดต่อข่าวสารกับเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักทำงานที่คุณครูมอบหมายให้เข้าไป Youtube เพื่อเรียนหนังสือ ฟังเพลงเพื่อคลายเครียด ฟังธรรมะ
  ด้านไม่ดี เล่นเกมออนไลน์ ติดเกมส์ ใช่เล่นfacebook มากเกินไป สั่งผลิตภัณฑ์ความสวยความงามที่ไม่มี อย.
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี ได้ความรู้ ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้รับความสะดวกสบาย ได้ความรู้จากการที่หาในหนังสือของเราไม่ได้ การสั่งซื้อสินค้าทางร้านค้าออนไลน์
  ด้านไม่ดี เสียการเรียนไม่ตั้งใจเรียนการเรียนตกต่ำลงทำให้เสียการเรียนและกลายเป็นสังคมก้มหน้า ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ อาจโดนหลอกให้ซื้อของที่ไม่มีคุณภาพ
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  ภัยและความเสี่ยงมีหลากหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เสียหาย, ข้อมูลไม่ดี ไม่ถูกต้อง, แหล่งซื้อขายประกาศ
  ของผิดกฎหมาย,ขายบริการทางเพศ ที่รวมและกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆเสี่ยงโดนหลอกขายสินค้า เสี่ยงโดนขโมยข้อมูล ส่วนตัวหรือการสูญเสียทรัพย์สิน
  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  ไม่เชื่อคนง่าย ควรมีสติ คิดไตร่ตรองให้ดี หากมีคนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักชักชวนออกไปหานอกสถานที่ไม่ควรออกไปพบเจอศึกษาและทำความเข้าใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือสั่งชื้อสินค้าออนไลน์ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจระวังตัวทุกครั้งที่มีการลงทะเบียนกับเว็บต่างๆ เพราะเราอาจกำลังตกอยู่ในสายตาของผู้ไม่ประสงค์ดี ที่กำลังจับตามอง จงคิดไว้เสมอว่า ไม่มีใครยอมเสียผลประโยชน์ ถ้าไม่ได้อะไรตอบแทน
  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  1.ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตไม่ควรบันทึกภาพวิดีโอ หรือเสียงที่ไมเหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ หรือบนมือถือ ระมัดระวังอย่าให้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียน กับคนบนอินเทอร์เน็ต
  2. จงระมัดระวังเรื่องข้อเสนอฟรี
  3. จำไว้ว่า ข้อมูลข่าวสารส่วนตัวที่แชร์กับคนบนอินเทอร์เน็ต อาจถูกคนอื่นล่วงรู้ได้ จงระมัดระวังให้มาก
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  1.ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น
  2. ใช้หาข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม
  3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และสิ่งที่เราอยากรู้
  4. ใช้อินเทอร์เน็ตในการสนทนากับเพื่อนในห้องเรียน ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
  5. ใช้อินเทอร์เน็ตในการรับรู้ข่าวสารต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 8. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:16 pm #

  นาย ภัควัฒน์ รัดสีหา ชั้นม.5/2 เลขที่5
  นาย ชุติพันธุ์ บรรจง ชั้นม.5/2 เลขที่6
  นาย ณัฐพงศ์ สุพร ชั้นม.5/2 เลขที่7

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ตอบ ด้านที่ดี
  -ใช้หางาน
  -ใช้ติดต่อสื่อสาร
  ด้านไม่ดี
  -ใช้เล่นเกมส์

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ตอบ ด้านดี
  -ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ
  -ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ
  ด้านไม่ดี
  -โทษต่อสุขภาพกาย
  -โทษต่อสุขภาพจิต

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  ตอบ -การขายเครื่องสำอาง
  -การขายยาทางอินเทอร์เน็ต

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  ตอบ -ดูรายละเอียดให้ครบ และตรวจสอบให้รอบคอบ

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  ตอบ -ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
  -ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  ตอบ -ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น
  -ใช้หาข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม

 9. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:18 pm #

  น.ส.อรยา ศรีธร เลขที่ 37 ชั้น ม.5/2
  น.ส.ปวีณ์สุดา จูมแพง เลขที่ 38ชั้น ม.5/2
  น.ส.โยฑกา ศรีหาวงค์ เลขที่ 39 ชั้น ม.5/2
  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี ใช้ค้นคว้าหาข้อมูล ค้นคว้าหาความรู้ในการศึกษา ใช้ฟังเพลง
  ด้านไม่ดี ใช้เล่นเกมส์ อาจจะมีมิจฉาชีพมาหลอก ดูสื่อไร้สาระ
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี ได้ความรู้มากมายหลายเรื่อง จากโลกอินเทอร์เน็ต และ รู้เท่าทันเหตุการณ์ในเคลื่อนไหวต่างๆ
  ด้านไม่ดี เป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต ทำให้สมองคิดเรื่องไร้สาระ เวลาเราจ้องดูคอมพิวเตอร์นานๆทำให้เราเสียสายตาได้ เสียเวลาในการทำงาน เสียการเรียน
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  1.เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
  2.เนื้อหาจากเว็บไชต์ไม่เหมาะสม
  3.โดนหลอกให้ชื้อของไม่มีคุณภาพ
  4.เสี่ยงโดนหลอกขายสินค้า
  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  1.ไม่ควรสนทนา (Chart) กับบุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก หรือไว้ใจได้
  2. ไม่ควรใส่ชื่อที่อยู่จริงกับเว็บที่ไม่น่าไว้ใจ
  3. บุคคลที่เรารู้จักทางเว็บอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์
  4.ใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อออนไลน์
  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  1.มีสติ ในการใช้อินเตอร์เน็ต
  2.ระมัดระวังในการใช้อินเตอร์เน็ต
  3.ไม่ติดอินเตอร์เน็ตจนเกินไป หาเวลาว่างให้ตัวเอง
  4.แบ่งเวลาให้ถูกในการใช้อินเตอร์เน็ต
  5.ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  1.หาสิ่งใหม่ๆ ในอินเตอร์เน็ต
  2.ค้นคว้าหาความรู้ให้มากๆ ไม่ลุมหลงกับอินเตอร์เน็ต จนเกินไป
  3.ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และสิ่งที่เราอยากรู้

 10. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:18 pm #

  นางสาว อทิตยา สมสวาท เลขที่ 27 ม.5/2
  นางสาว วรางคณา บุตรดีวงค์ เลขที่ 30 ม.5/2

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี:ใช้สืบค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ใช้ติดต่อข่าวสารกับเพื่อนๆหรือคนที่รู้จัก และใช้ค้นหาข้อมูลทางด้านการศึกษา ทางด้านการเรียน
  ด้านไม่ดี: เกมส์ Facebook มากเกินไป เล่นการพนันออนไลน์ ขายสารเสพติดออนไลน์ ทำให้ติดอินเตอร์เน็ต ติดเกมส์ เสียเวลา ดูสิ่งไร้สาระที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี: ได้ความรู้ ได้ข้อมูลที่ต้องการ และได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ได้รู้เทคนิคทางด้านการเรียนและได้รับรู้ถึงประสบการณ์ชีวิต
  ของบุคลอื่น
  ด้านไม่ดี: ทำให้เด็กไม่สนใจการเรียนหรือเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้เสียการเรียนและกลายเป็นสังคมก้มหน้า และ ทำให้หมกมุ่นกับอินเตอร์เน็ตมากเกินไป

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  1. เสี่ยงโดนหลอกขายสินค้า
  2. เสี่ยงโดนขโมยข้อมูลส่วนตัว
  3. อาจจะนำภัยอันตรายมาถึงชีวิต หรือการสูญเสียทรัพย์สิน
  4. อาจถูกนำข้อมูลไปใช้ในด้านผิดกฎหมาย
  5. อาจจะถูกหลอกให้ไปเจอคนแปลกหน้า

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  ใช้สื่อออนไลน์อย่างระมัดระวัง ไม่ควรหลงเชื่ออะไรง่ายๆๆๆเพราะอินเตอร์เน็ตมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี ไม่เชื่อคนง่าย ควรมีสติ คิดไตร่ตรองให้ดี

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  1. ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
  2. ใช้ให้เป็น ไม่หลงเชื่อคำชวน
  3. ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต
  4. ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น
  5. แบ่งเวลาให้ถูกๆในการใช้อินเตอร์เน็ต

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  1. ค้นคว้าหาความรู้ๆ ให้มากๆ ไม่ลุมหลงกับอินเตอร์เน็ตๆ จนเกินไป
  2. ใช้หาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เรียนรู้กติกามารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ต
  3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และสิ่งที่เราอยากรู้
  4. ใช้อินเทอร์เน็ตในการรับรู้ข่าวสารต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  5. ใช้ทำสิ่งมาประโยชน์

 11. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:19 pm #

  น.ส สกาวเดือน สุพร เลขที่34 5/2
  น.ส สุนิตตรา สุภาพันธ์ เลขที่35 5/2
  นาย วิชานนท์ พรทอง เลขที่12 5/2

  สรุป
  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี ดูหนัง ฟังเพลง ดูสารคดีข่าวสาร ค้นหาข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการเรียนรูต่างๆ
  ดูยูทูป ใช้ติวหนังสือในอินเตอร์เน็ต ใช้หาแผนที่
  ด้านไม่ดี ใช้ดูสิ่งผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร ดูคลิปโป้ เล่นเกมส์

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี .ใช้หางานได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาข้อมูลที่เราอยากรู้ได้ตามต้องการ
  ด้านไม่ดี ไม่ตั้งใจเรียน สุขภาพทรุดโทรมเพราะเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไป

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  1ถูกล่อหลวงไปในทางที่ผิด
  2 เสียเงินโดยไม่ได้ของ
  3การซื้อขายของทางสื่อออนไลน์

  หัวข้อที่4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  1 ไม่หลงเชื่อบุคคลในทางออนไลน์ง่ายๆ
  2 ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไป
  3 ไม่ส่งหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองไปไห้บุคคลแปลกหน้า
  4 ควรมีสติ คิดไตร่ตรองไห้รอบคอบก่อนหลงเชื่อคนแปลกหน้า

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  1 ควรใช้อย่างระมัดระวัง ไม่หลงเชื่อสิ่งที่เขาโฆษณาเกินจริง
  2 ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไป
  3 ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไห้คนแปลกหน้ารู้อย่างเด็ดขาด
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  1 ใช้ค้นหาข้อมูล งานต่างๆ
  2 ดูสารคดี และข่าวสารต่างๆ
  3ฟังเพลงเพื่อผ่อนคลาย

 12. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:19 pm #

  น.ส รัตติกาล ปัทวงค์ ม. 5/2 เลขที่ 23
  น.ส พัชรา จูมแพง ม.5/2 เลขที่ 33
  น.ส สุวนันท์ สุภาพันธ์ ม.5/2 เลขที่ 36
  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี
  -ใช้ค้นหาข้อมูลทางด้านการเรียน
  -สืบค้นข้อมูลหาความรู้ในการศึกษา
  ด้านไม่ดี
  -ใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ผิด เช่น เล่นเกมส์ เล่นfacebook

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านที่ดี
  ทำให้ค้นหางานได้ง่าย ได้ความรู้ สนุกเวลาเล่น
  ด้านที่ไม่ดี
  -ทำให้แสบตา เวลาเล่นนานๆ
  – เสียการเรียน
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  -อาจทำให้ถูกหลอกลวง จากการแชท
  -อาจถูกโดนขโมยข้อมูลส่วนตัว
  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  -อย่าลงเชื่อใจใครง่ายๆ
  -อย่าเชื่อโฆษณาต่างๆ

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  – ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น
  – ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  -ใช้หาความรู้เกี่ยวกับการเรียน
  -ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และสิ่งที่เราอยากรู้ ในประเทศแ ละนอกประเทศ

 13. ZomBoy กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:20 pm #

  นาย ภัควัฒน์ รัดสีหา ชั้นม.5/2 เลขที่5
  นาย ชุติพันธุ์ บรรจง ชั้นม.5/2 เลขที่6
  นาย ณัฐพงศ์ สุพร ชั้นม.5/2 เลขที่7

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ตอบ ด้านที่ดี
  -ใช้หางาน
  -ใช้ติดต่อสื่อสาร
  ด้านไม่ดี
  -ใช้เล่นเกมส์
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ตอบ ด้านดี
  -ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ
  -ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ
  ด้านไม่ดี
  -โทษต่อสุขภาพกาย
  -โทษต่อสุขภาพจิต
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  ตอบ -การขายเครื่องสำอาง
  -การขายยาทางอินเทอร์เน็ต
  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  ตอบ -ดูรายละเอียดให้ครบ และตรวจสอบให้รอบคอบ
  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  ตอบ -ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
  -ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  ตอบ -ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น
  -ใช้หาข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม

 14. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:22 pm #

  กิจกรรมที่ 1.3 พวกเราใช้เน็ตทำอะไร

  นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีเฉลียว เลขที่28 ม.5/2
  นางสาว ชุติกาญจน์ คล่องแคล่ว เลขที่29 ม.5/2
  นางสาว หัสดี เมษา เลขที่41 ม.5/2

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  -ด้านที่ดี สืบค้นข้อมูลต่างๆที่เราต้องการ และข่าวสารทางด้านสังคมปัจจุบันในสิ่งที่มีประโยชน์
  -ด้านที่ไม่ดี ใช้เล่นเกม ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ทำให้เสียการเรียน สนทากับเพื่อนเรื่องไรสาระ ดูหนังฟังเพลง อ่านนิยาย สั่งสินค้าไม่มีคุณภาพ
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  -ด้านดี การติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาในการส่งแฟกซ์
  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ ทำให้เรารับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว อยากรู้อะไรแค่เข้าอินเทอร์เน็ตก็รู้ได้ทันที
  -ด้านไม่ดี อาจโดนหลอกโดยไม่รู้ตัว เช่นการสั่งซื้อของทางอินเตอร์เน็ตแล้วไม่ได้ของที่เราสั่งซื้อถูกโดนหลอกให้เกิดความเชื่อใจและไว้วางใจจากคนไม่หวังดีถูกลอกลวงในการที่เราสนทนากับคนแปลกหน้าก่อให้เกิด อาชญากรรมได้
  การเล่นเกมที่รุนแรงจะทำให้เราเป็นคนนิสัยก้าวราว หัวรุนแรง การอ่านนิยายจะทำให้เราสายตาสั้นได้ง่ายเพราะจ้องจอคอมนานๆ
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  -ภัยออนไลน์ คืออาจทำให้ถูกหลอกจากมิจฉาชีพและถูกหลอกลวง อาจทำให้เสียเงิน อาจเสียข้อมูลส่วนตัวจากการใช่อินเทอร์เน็ตหรือนำเอาข้อมูลไปใช้ในด้านผิดกฎหมาย
  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  -ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ บัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรเอทีเอ็ม หมายเลขโทรศัพท์ ให้กับคนที่เราไม่รู้จัก
  หากมีคนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักชักชวนออกไปหานอกสถานที่ไม่ควรออกไปพบเจอ
  ศึกษาและทำความเข้าใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือสั่งชื้อสินค้าออนไลน์ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ
  ไม่ควรโอนเงินให้ใครอย่างเด็ดขาด
  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  -ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น เช่น สำเนาบัตรประชาชน เอกสารต่างๆ รวมถึงรหัสบัตรต่างๆ
  – ไม่หลงเชื่อสิ่งที่เขาโฆษณาเกินจริงจะไม่ทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินหลีกเลี่ยงจากสื่อต่างๆ
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  -ใช้อินเตอร์เน็ตหาความรู้สิ่งที่เราอยากรู้และต้องการศึกษา
  -ใช้ในการเรียนรู้หาข่าวสาร อ่านหนังสือผ่านทางออนไลน์
  -ใช้หาความรู้เกี่ยวกับการเรียน การสอนใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์
  -ใช้หาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เรียนรู้กติกามารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ต

 15. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:22 pm #

  นางสาว รุ่งฤดี พูดเพราะ ม.5/2 เลขที่ 26
  นางสาว จุรีภร พันนุมา ม.5/2 เลขที่ 40

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านที่ดี ใช้ศึกษาหาความรู้และค้นหาข้อมูลและสิ่งที่ต้องการอยากรู้ได้ โดยการค้นหาจากเว็บไซด์ต่าง ๆ
  ด้านไม่ดี อาจจะมีมิจฉาชีพใช้อินเทอร์เน็ต ในการหลอกลวงในการเล่นอินเทอร์เน็ต และ ในการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ทำให้ เสียทรัพย์สิน

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี สืบค้นข้อมูลต่างๆได้ง่ายการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นให้กันและกันได้สะดวกและรวดเร็ว
  ด้านไม่ดี มีโทษต่อสุขภาพร่างกายอาจทำให้แสบตาเมื่อเราใช้อินเทอร์เป็นเวลานานๆและปวดเมื่อยทางร่างกาย

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  -อาจมี ไวรัส ในการใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้สูญเสียแฟ้มข้อมูลต่างๆ
  -อาจถูกหลอกให้เชื่อในโฆษณา
  -อาจทำให้ถูกหลอกจากมิจฉาชีพและถูกหลอกลวง อาจทำให้เสียเงิน อาจเสียข้อมูลส่วนตัวจากการใช่อินเทอร์เน็ตหรือนำเอาข้อมูลไปใช้ในด้านผิดกฏหมายได้

  หัวข้อที่4วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  -ใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อออนไลน์
  -ศึกษาให่ดีก่อนซื้อสินค้าและไม่เชื่อคนง่าย และควรศึกษาข้อมูลต่างๆให้ดีก่อนที่จะเลือกใช้บริการโอนเงินในการซื้อสินค้า
  -ควรใช้พิจารณาว่าเป็นความจริงหรือไม่ และอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้า

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  – ทำให้เราได้ความรู้ รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้
  -ได้รู้ความความเคลื่อนไหวของบ้านเมือง ว่าเป็นเช่นไร
  -ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตไม่ควรบันทึกภาพวิดีโอ หรือเสียงที่ไมเหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ หรือบนมือถือ

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  -ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และสิ่งที่เราอยากรู้
  -ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น
  -ใช้ประโยชน์และค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษาและค้นหาข้อมูลเพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง
  -ใช้อินเทอร์เน็ตในการรับรู้ข่าวสารต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 16. นิรนาม กุมภาพันธ์ 2, 2015 ที่ 2:23 pm #

  นาย ระพีพัฒน์ บุญรักษ์ ม.5/2 เลขที่ 13
  นางสาว รัชนีกร โสภาคะยัง ม.5/2 เลขที่ 25
  นางสาว ชญานันท์ สุน้อยพรม ม.5/2 เลขที่ 31

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี : ใช้ค้นหาข้อมูลที่จะศึกษาและสืบค้นหาความรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองจะศึกษา
  ด้านไม่ดี : สั่งซื้อสินค้าที่อาจจะไม่มีคุณภาพ และเล่นเกมส์ที่ไม่มีประโยชน์

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี : ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ ถ่ายโอนข้อมูลแฟ้มภาพและโหลดวีโอต่างๆ การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นและการสื่อสารทางข้อความ
  ด้านไม่ดี : โทษต่อสุขภาพกายอาจทำให้แสบตาเมื่อเราใช้อินเทอร์เป็นเวลานานๆและปวดเมื่อยทางร่างกายอาจทำให้เราสอบตก

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  ภัยและความเสี่ยงมีหลากหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เสียหาย, ข้อมูลไม่ดี ไม่ถูกต้อง, แหล่งซื้อขายประกาศ
  ของผิดกฎหมาย,ขายบริการทางเพศ ที่รวมและกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเนื้อหาจากเว็บไชต์ไม่เหมาะสมโดนหลอกได้ง่ายพวกเขาอาจนำเอาพฤติกรรมจากเกมส์มาใช้ เช่น ปล้น ขโมยของ ทะเลาะตบตี เป็นต้นาย

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  ควรใช้พิจารณาว่าเป็นความจริงหรือไม่ และอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้า เขาชวนไปทำอะไรก็อย่าหลงเชื่อสื่อออนไลน์ให้ดี ระมัดระวังตนเองไม่ให้ตกอยู่ในกลุ่มที่หลอหลวงเวลาที่เด็กเล่นสื่อออนไลน์ก็ขอให้เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเวลาที่เขาจะออกไปไหน มาไหน ก็ขอให้เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น เช่น สำเนาบัตรประชาชน เอกสารต่างๆ รวมถึงรหัสบัตรต่างๆ เช่นเอทีเอ็ม บัตรเครดิต ไม่ควรโอนเงินให้ใครอย่างเด็ดขาดไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น
  ใช้อินเทอร์เน็ตในการรับรู้ข่าวสารต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ใช้หาข้อมูลให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่จะศึกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: