กิจกรรมที่ 1.2 อภิปรายกลุ่ม

คำตอบที่น่าจะเป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผลที่สุด มีดังนี้คือ

  1. ประเด็นปัญหาที่สำคัญคืออะไร
  2. สาเหตุของปัญหานี้คืออะไร
  3. จากปัญหาดังกล่าวผลที่จะตามมาเป็นเช่นไร
  4. นักเรียนจะมีวิธีหรือแนวทางป้องกันปัญหาอย่างไรบ้าง บอกเป็นข้อๆ
  5. นักเรียนจะเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีใด เพราะเหตุใด
  6. นักเรียนคิดว่าข้อมูลจากบทความข้างต้นเชื่อถือได้หรือไม่ อย่างไร
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: