กิจกรรมที่ 1.1 การคิดรายบุคคล

ให้นักเรียนอ่านบทความจากกิจกรรมที่ 1 ความจริงในโลกไซเบอร์ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

 1. ประเด็นปัญหาที่สำคัญคืออะไร
 2. สาเหตุของปัญหานี้คืออะไร
 3. จากปัญหาดังกล่าวผลที่จะตามมาเป็นเช่นไร
 4. นักเรียนจะมีวิธีหรือแนวทางป้องกันปัญหาอย่างไรบ้าง บอกเป็นข้อๆ
 5. นักเรียนจะเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีใด เพราะเหตุใด
 6. นักเรียนคิดว่าข้อมูลจากบทความข้างต้นเชื่อถือได้หรือไม่ อย่างไร

 

Advertisements

15 Responses to “กิจกรรมที่ 1.1 การคิดรายบุคคล”

 1. ปิยะวัฒน์ ยันตะนะ มกราคม 31, 2015 ที่ 11:25 am #

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ตอบ = ด้านดี ใช้เล่นเฟส ดูหนัง ฟังเพลง ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ตามเว็บไซต์ต่างๆ
  ด้านไม่ดี เล่นเกมออนไลน์ ติดเกมส์

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ตอบ = ด้านดี ได้ความรู้ ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ศึกษาหาความรู้ได้มากหมายหลายเรื่อง
  ด้านไม่ดี เสียเวลาในการทำงาน เสียการเรียน

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  ตอบ = เสี่ยงโดนหลอกขายสินค้า เสี่ยงโดนขโมยข้อมูล ส่วนตัว โดนหลอกจากการแชท
  เช่น การแชทใน facebook แล้วนัดเจอกัน อาจจะเจอพวกมิจฉาฉีพได้

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  ตอบ = ใช้สื่อออนไลน์อย่างระมัดระวัง หรือ ถ้าสั่งของ หรือสินค้าให้มาเก็บเงินปลายทาง

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  ตอบ = ไม่หลงเชื่อคนโดยง่าย ใช้อย่างมีความคิดระมัดระวัง

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  ตอบ = .ช้อินเตอร์เน็ตแบบ สร้างเว็ป สื่อความรู้ แล้วให้ตอบคำถาม
  ใช้ สร้างเกมส์ วาดรูประบายสี และ ฯลฯ ในทางที่ดี

  1.นายนพชัย ใจมั่น เลขที่ 3
  2.นาย ธราธร พาภักดี เลขที่ 9
  3.นาย ปิยะวัฒน์ ยันตะนะ เลขที่10
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

 2. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 11:28 am #

  นางสาวปิยะนุช รูปสอาด ม.5/2 เลขที่ 19
  นางสาวปิยะนุช ศรีปราช ม.5/2 เลขที่ 22
  นางสาวณัฐวรรณ สีสะอาด ม.5/2 เลขที่ 42

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี:ใช้สืบค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทำงานต่างๆเช่น ตารางการเดินรถทัวร์ ข่าวต่างๆรายวัน ติวหนังสือผ่านออนไลน์สั่งซื้อสินค้าที่เราต้องการ ฟังเพลง เล่นเกมส์
  ด้านไม่ดี: เกมส์ Facebook มากเกินไป
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี:ทำให้เราหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  ด้านไม่ดี:ทำให้เราขาดความรู้ไม่ค้นหาเอง ไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆๆ
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  ภัยที่เกิดทำให้เราหลงเชื่อ แล้วถูกหลอกได้ง่าย อาจจะนำภัยอันตรายมาถึงชีวิต หรือการสูญเสียทรัพย์สิน

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  ไม่ควรหลงเชื่ออะไรง่ายๆๆๆเพราะอินเตอร์เน็ตมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  ควรใช้อย่างระมัดระวัง ไม่หลงเชื่อสิ่งที่เขาโฆษณาเกินจริงจะไม่ทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินหลีกเลี่ยงจากสื่อต่างๆที่ไม่เหมาะสม พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเปิดเผยข้อมูลต่างๆ พิจารณาชื่อของแหล่งข้อมูล
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  ใช้ในการเรียนรู้หาข่าวสาร อ่านหนังสือผ่านทางออนไลน์ เราสามารถติวและอ่านผ่านอินเทอร์เน็ตได้

 3. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 11:36 am #

  นาย ภัควัฒน์ รัดสีหา ชั้นม.5/2 เลขที่5
  นาย ชุติพันธุ์ บรรจง ชั้นม.5/2 เลขที่6
  นาย ณัฐพงศ์ สุพร ชั้นม.5/2 เลขที่7

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ตอบ ด้านที่ดี
  ใช้หางาน
  ใช้ติดต่อสื่อสาร
  ด้านไม่ดี
  ใช้เล่นเกมส์

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ตอบ ด้านดี
  ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ
  ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ
  รับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเงินค่าตราไปรษณียากร
  ด้านไม่ดี
  โทษต่อสุขภาพกาย
  โทษต่อสุขภาพจิต
  โทษต่อสุขภาพ สังคม

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  ตอบ การขายเครื่องสำอาง
  การขายยาทางอินเทอร์เน็ต
  การเล่นพนันออนไลน์

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  ตอบ ดูรายละเอียดให้ครบ และตรวจสอบให้รอบคอบ

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  ตอบ ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
  ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น
  ไม่ควรโอนเงินให้ใครอย่างเด็ดขาด

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  ตอบ ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น
  ใช้หาข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม
  ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และสิ่งที่เราอยากรู้
  ใช้อินเทอร์เน็ตในการสนทนากับเพื่อนในห้องเรียน ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
  ใช้อินเทอร์เน็ตในการรับรู้ข่าวสารต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 4. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 11:38 am #

  1.นาย วิชานนท์ พรทอง เลขที่ 12 ม.5/2
  2.น.ส. สกาวเดือน สุพร เลขที่ 34 ม.5/2
  3.น.ส. สุนิตตรา สุภาพันธ์ เลขที่ 35 ม.5/2

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี ค้นหางาน ดูข้อมูลข่าวสารรอบโลก ใช้ติดต่อข่าวสารกับเพื่อนๆหรือคนที่รู้จัก
  ด้านไม่ดี เล่นเกม เล่นการพนันออนไลน์ ขายสารเสพติดออนไลน์

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี ได้ความรู้ ได้ข้อมูลที่ต้องการ
  ด้านไม่ดี เสียเวลาในการทำงาน เสียการเรียนไม่ตั้งใจเรียนการเรียนตกต่ำลง

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  เด็กที่เล่นเกมส์ที่มีความรุนแรงนานๆ พวกเขาอาจนำเอาพฤติกรรมจากเกมส์มาใช้ เช่น ปล้น ขโมยของ ทะเลาะตบตี เป็นต้น

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  ไม่หลงเชื่อคนง่าย พ่อแม่ต้องดูแลลูกมีเวลาไห้ลูกมากๆไม่ไห้เขาเล่นอิเทอร์เน็ตมากเกินไป
  ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬามากกว่าเล่นอินเทอร์เน็ต

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  1ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาง่ายๆ
  2พิจารณาก่อนที่จะเชื่อคนแปลกหน้าง่ายๆ
  3ไม่เล่นอิเตอร์เน็ตมากเกินไป

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  1.ใช้ค้นคว้าหาข้อมูล หางาน
  2ฟังเพลง
  3ดูหนังสารคดีต่างๆ
  4ดูข่าวสารต่างๆ

 5. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 11:39 am #

  1.นางสาว นิตยา สูงเนิน เลขที่21
  2.นางสาว ศิริลักษณ์ จันดาแสง เลขที่ 24
  3. นางสาว ณัฐกาณจน์ ศรีบุรมย์ เลขที่ 32
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี ใช้สืบค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ติดต่อสื่อสาร ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ ทำงานที่คุณครูมอบหมายให้
  ด้านไม่ดี สั่งสินค้าที่ไม่มี อย. เล่นเกมส์
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดีคือ ได้รับความสะดวกสบาย ได้ความรู้จากการที่หาในหนังสือของเราไม่ได้ การสั่งซื้อสินค้าทางร้านค้าออนไลน์
  ด้านไม่ดีคือ อาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ อาจโดนหลอกให้ซื้อของ
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  1. มีคนมาหลอก
  2. ไวรัส
  3. .ถูกหลอกให้เชื่อในโฆษณา
  4. ตกเป็นทาสยาเสพติด
  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  ไม่เชื่อคนง่าย ควรมีสติ คิดไตร่ตรองให้ดี
  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  1. ระมัดระวังอย่าให้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียน กับคนบนอินเทอร์เน็ต
  2. จงระมัดระวังเรื่องข้อเสนอฟรี
  3. จำไว้ว่า ข้อมูลข่าวสารส่วนตัวที่แชร์กับคนบนอินเทอร์เน็ต อาจถูกคนอื่นล่วงรู้ได้ จงระมัดระวังให้มาก

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  1.ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น
  2. ใช้หาข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม
  3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และสิ่งที่เราอยากรู้

 6. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 11:40 am #

  นาย พันธกานต์ อาจหาญ ม.5/2 เลขที่ 11
  นาย กิตติพงษ์ สุพร ม.5/2 เลขที่ 15
  นาย เชิดศักดิ์ ปากหวาน ม.5/2 เลขที่ 17

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  1.ด้านดีคือ ใช้ในการค้านคว้าข้อมูลต่างๆในด้านการศึกษา การเกษตร การงาน ด้านธุระกิจ และอื่นๆ
  2. ด้านที่ไม่ดีคือ ใช้ในเล่นเกม

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  1.ด้านดีคือ ได้รับรู้ข้อมูลทั้งนอกและในประเทศ ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ได้รู้เทคนิคทางด้านการเรียนและได้รับรู้ถึงประสบการณ์ชีวิต
  ของบุคลอื่น
  2.ด้านไม่ดีคือ ทำให้เด็กไม่สนใจการเรียนหรือเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้เสียการเรียนและกลายเป็นสังคมก้มหน้า

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  1.ภัยของออนไลน์ คืออาจทำให้ถูกหลอกจากมิจฉาชีพและถูกหลอกลวงซึ้งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์และชีิวิตก็เป็นได้
  2. อาจเสียข้อมูลส่วนตัวจากการใช่อินเทอร์เน็ต
  3. อาจถูกนำข้อมูลไปใช้ในด้านผิดกฏหมาย
  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  1.วิธีหลีกเลี่ยง
  1.1 หากมีคนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักชักชวนออกไปหานอกสถานที่ไม่ควรออกไปพบเจอ
  1.2ศึกษาและทำความเข้าใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือสั่งชื้อสินค้าออนไลน์ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  1. ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
  2.ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น
  3. ไม่ควรโอนเงินให้ใครอย่างเด็ดขาด

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  1. ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น
  2. ใช้หาข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม
  3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และสิ่งที่เราอยากรู้
  4. ใช้อินเทอร์เน็ตในการสนทนากับเพื่อนในห้องเรียน ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
  5. ใช้อินเทอร์เน็ตในการรับรู้ข่าวสารต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 7. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 11:43 am #

  นาย ชัยยุทธ์ ถานันท์ เลขที่ 1 ม.5/2
  นาย ณัฐพันธ์ สีฟ้า เลขที่ 8 ม.5/2
  นาย จิรพันธ์ เสียงเพราะ เลขที่ 16 ม.5/2

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี
  1. ทำให้เราได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว
  2. ทำให้เราติดต่อสื่อสารกับเพื่อนได้รวดเร็วและสะดวกสบาย
  3. ใช้หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
  ด้านไม่ดี
  1. ทำให้ติดอินเทอร์เน็ต
  2. ใช่เล่นเกมส์
  3. ทำให้เราขี้เกียจ ที่จะทำอย่างอื่นยกเว้นเล่นเน็ต

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี
  1 ทำให้เราได้ความรู้ รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้
  2.ไม่เสียค่าโทรศัพท์ในการที่จะคุยกับเพื่อน
  3.ได้รู้ความความเคลื่อนไหวของบ้านเมือง ว่าเป็นเช่นไร
  ด้านไม่ดี
  1.เสียเวลา
  2.ทำให้ติดอินเทอร์เน็ต
  3.ทำให้สมองคิดแต่เรื่องไร้สาระอยู่ตลอดเวลา

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  1โดนหลอกให้ชื้อของไม่มีคุณภาพ
  2.โดนหลอกให้ไปทำสิ่งไม่ดี

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  1. ไม่หลงเชื่อสื่อทางเน็ตมากเกินไป
  2. ควรตรวจเช็คข้อมูลให้ดีก่อนซื้อหรือสั่งของทางเน็ต

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  ด้านดี
  1 ทำให้เราได้ความรู้ รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้
  2.ไม่เสียค่าโทรศัพท์ในการที่จะคุยกับเพื่อน
  3.ได้รู้ความความเคลื่อนไหวของบ้านเมือง ว่าเป็นเช่นไร
  ด้านไม่ดี
  1.เสียเวลา
  2.ทำให้ติดอินเทอร์เน็ต
  3.ทำให้สมองคิดแต่เรื่องไร้สาระอยู่ตลอดเวลา

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  1.ใช้ทำสิ่งมาประโยชน์
  2.ใช้งานในทางถูกกฎหมาย

 8. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 11:43 am #

  นาย พันธสวัสดิ์ ธงวาส ม.5/2 เลขที่ 14
  นาย กฤติกร สุระเสียง ม.5/2 เลขที่ 18
  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี เข้าไป Youtube เพื่อเรียนหนังสือ ฟังเพลงเพื่อคลายเครียด ฟังธรรมะ
  ด้านไม่ดี เล่นเกมส์
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี ได้ความรู้มากมายหลายอย่าง ได้รู้จักอะไรต่างๆที่เราอยากรู้จัก
  ด้านไม่ดี เล่นเกมส์จนติด และอาจจะไม่สนในการเรียนหนังสือเลย เสียการเรียน เสียเงิน เสียเวลา
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  เด็กที่เล่นเกมส์ที่มีความรุนแรงนานๆ พวกเขาอาจนำเอาพฤติกรรมจากเกมส์มาใช้ เช่น ปล้น ขโมยของ ทะเลาะตบตี เป็นต้น
  และเด็กบางคนที่ใช้ Facebook ในการแชทพูดคุยกับคนแปลกหน้า ซึ่งไม่รู้ว่าหน้าตาของเขาจะเหมือนในรูปหรือเปล่า
  และเด็กบางคนอาจจะใช้ Facebook เพื่อหาแฟนทั้งๆที่ไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นหน้า พวกคนเหล่านั้น อาจจะหลอกให้ไปพบเจอ
  แล้วถ้าเป็นเด็กผู้หญิงอาจจะถูกหลอกไปทำการข่มขืน แล้วเด็กผู้ชายอาจจะถูกหลอกไปใช้แรงงาน หรือส่งยาเสพติด เป็นต้น
  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  เวลาที่เด็กเล่นสื่อออนไลน์ ก็ขอให้เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
  เวลาที่เขาจะออกไปไหน มาไหน ก็ขอให้เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
  และเวลาว่างๆ ก็ขอให้ผู้ปกครองได้อมรบเรื่องความอันตรายของสื่อออนไลน์ว่ามันอันตราย และเลวร้ายมากแค่ไหน
  เผื่อบางเวลาผู้ปกครองไม่ได้อยู่กับเด็ก ปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียว เพราะผู้ปกครองอาจจะมีงานที่จะต้องทำ กว่าจะกลับบ้านก็ดึกก็ค่ำแล้ว
  ทางที่ดีก็เอาเด็กไปฝากไว้กับ ญาติพี่ตนเองสนิท ที่ตนเองมั่นใจ
  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
  ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
  สอนให้เด็กบอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครู ถ้าถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต จงระมัดระวังเรื่องข้อเสนอฟรี เช่น ของขวัญหรือเงิน เพราะไม่มีทางทราบได้ว่าสิ่งจูงใจคืออะไร จงปฏิเสธ และอย่าลืมบอกพ่อแม่ผู้ปกครอง ถ้าคนที่ออนไลน์ด้วยกันซักถามคำถามส่วนตัวมากๆ ให้สงสัยในแง่ร้ายเอาไว้ก่อน และให้หยุดการสนทนานั้นเสีย พูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูอย่างสม่ำเสมอ ถึงสถานที่ที่ไป ตลอดจนกิจกรรมที่ทำ และสิ่งที่พบเห็นในระหว่างการออนไลน์
  ตั้งคอมพิวเตอร์ในห้องนั่งเล่น ห้องรวมของครอบครัว อย่าตั้งในห้องส่วนตัว
  ขออนุญาตผู้ปกครองก่อนลงชื่อในสัญญา หรือรับข้อเสนออะไรก็ตามบนอินเทอร์เน็ต
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น ใช้หาข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม
  ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และสิ่งที่เราอยากรู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในการสนทนากับเพื่อนในห้องเรียน ต่างจังหวัด
  ใช้อินเทอร์เน็ตในการรับรู้ข่าวสารต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 9. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 11:51 am #

  นายระพีพัฒน์ บุญรักษ์ ชั้นม.5/2 เลขที่ 13
  นางสาวรัชนีกร โสภาคะยัง ชั้นม.5/2 เลขที่ 25
  นางสาวชญานันท์ สุน้อยพรม ชั้นม.5/2 เลขที่ 31

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี : ใช้ค้นหาข้อมูลที่จะศึกษาและสืบค้นหาความรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองจะศึกษา
  ด้านไม่ดี : สั่งซื้อสินค้าที่อาจจะไม่มีคุณภาพก็เป็นได้ และเล่นเกมส์ที่ไม่มีประโยชน์ และดูสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดความรู้ในการเรียน

  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี : ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น งานวิจัย บทความในหนังสือพิมพ์ เช่น ห้องสมุด สถาบันการศึกษา
  ถ่ายโอนข้อมูลแฟ้มภาพและโลดวีโอต่างๆ การแลกเปลี่ยนข่าวส่รและความคิดเห็นและการสื่อสารทางข้อความและการโฆษาขายสินค้าทีเป็นประโยชน์
  ด้านไม่ดี : โทษต่อสุขภาพกายอาจทำให้แสบตาเมื่อเราใช้อินเทอร์เป็นเวลานานๆและปวดเมื่อยทางร่างกาย และเมื่อเราติดๆมากๆอาจทำให้เราสอบตกหรือไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ทำให้เสียการเรียน

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  ภัยและความเสี่ยงมีหลากหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เสียหาย, ข้อมูลไม่ดี ไม่ถูกต้อง, แหล่งซื้อขายประกาศ
  ของผิดกฎหมาย,ขายบริการทางเพศ ที่รวมและกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  ควรใช้พิจารณาว่าเป็นความจริงหรือไม่ และอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้า เขาชวนไปทำอะไรก็อย่าหลงเชื่อ และเราต้องมีความรู้ในการเตรียมพร้ิอมรับมือจากสื่อออนไลน์ให้ดี ระมัดระวังตนเองไม่ให้ตกอยู่ในกลุ่มที่หลอหลวง

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น เช่น สำเนาบัตรประชาชน เอกสารต่างๆ รวมถึงรหัสบัตรต่างๆ เช่นเอทีเอ็ม บัตรเครดิต ไม่ควรโอนเงินให้ใครอย่างเด็ดขาด นอกจากจะเป็นญาติสนิทที่เชื่อใจได้จริงๆ
  ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต เว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ผู้ปกครอง และควรมีผู้ใหญ่หรือเพื่อนไปด้วยหลายๆ คน เพื่อป้องกันการลักพาตัว หรือการกระทำมิดีมิร้ายต่างๆระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงคำโฆษณาชวนเชื่ออื่นๆ เด็กต้องปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยต้องใช้วิจารณญาณ พิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ขาย

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น
  ใช้หาข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม

 10. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 11:56 am #

  นายธนบัตร มูลมั่ง เลขที่2 ม.5/2
  นายบริพัฒน์ อินานันท์ เลขที่4 ม.5/2
  นางสาวชลธิชา น้อยทรงค์ เลขที่20 ม.5/2

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี
  1.ใช้ในการสืบค้นข้อมูลหาความรู้
  2.ใช้หาความรู้ที่ไม่มีในหนังสือ
  ด้านไม่ดี
  1.เล่นเกมส์เล่นเฟสบุ๊ค
  2.ดูโฆษณาไร้สาระ
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี
  1.ได้ความรู้จากการที่หาในหนังสือของเราไม่ได้
  2ได้ความรู้ในการสืบค้น
  ด้านไม่ดี
  1.เสียเวลาถ้าใช้ไม่เป็น
  2.เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องไร้สาระ
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  1.อาจจะถูกหลอกให้ไปเจอคนแปลกหน้า
  2.อาจจะสูญเสียทรัพย์สิน
  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  1.ไม่หลงเชื่อ คำชักชวนของคน
  2.ไม่ถูกหลอกลวง
  3.ใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อออนไลน์
  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  1.ใช้ให้เป็น ไม่หลงเชื่อคำชวน
  2.ใช้เพื่อหาความรู้ ไม่ใช่หาคู่ออนไลน์
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  1.ใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและญาติผู้ใหญ่
  2.ใช้ในการหาความรู้
  3.ใช้ในการศึกษาเพื่อหาความรู้

 11. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 11:58 am #

  น.ส รัตติกาล ปัทวงค์ ม. 5/2 เลขที่ 23
  น.ส พัชรา จูมแพง ม.5/2 เลขที่33
  น.ส สุวนันท์ สุภาพันธ์ ม.5/2 เลขที่36
  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ข้อดี =ใช้ค้นหาข้อมูลทางด้านการศึกษา ทางด้านการเรียน ใช้ในการสืบค้นข้อมูลหาความรู้ในการศึกษาสั่งซื้อสินค้าที่เราต้องการ
  ข้อไม่ดี ใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ผิด
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านที่ดี =ทำให้เราได้ความรู้ ทำให้ค้นหางานได้ง่าย สนุกเวลาเล่น
  ด้านที่ไม่ดี ทำให้แสบตา เวลาเล่นนานๆ เสียการเรียน
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  -อาจทำให้ถูกหลอกลวง จากการแชท อาจถูกโดนขโมยข้อมูลส่วนตัว
  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  -อย่าลงเชื่อใจใครง่ายๆ
  -อย่าเชื่อโฆษณาต่างๆ
  -อย่าคุยกับคนแปลกหน้า
  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  -ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น
  -ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
  – ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  -ใช้หาความรู้เกี่ยวกับการเรียน ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด
  -ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และสิ่งที่เราอยากรู้
  -ใช้อินเทอร์เน็ตในการสนทนากับเพื่อนในห้องเรียน ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
  -ใช้อินเทอร์เน็ตในการรับรู้ข่าวสารต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 12. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 12:07 pm #

  นางสาว อทิตยา สมสวาท เลขที่ 27 เลขที่ 27
  นางสาว วรางคณา บุตรดีวงค์ เลขที่ 30 เลขที่ 30

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านคี: ใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นหาข้อมูลต่างๆได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นด้วยข้อความหรือภาพ ใช้ในด้านการบันเทิง และสามารถเข้าดูอะไรต่างๆย้อนหลังได้
  ด้านไม่ดี: ด้านไม่ดี: ใช้อินเตอร์เน็ตมากเกินไป ทำให้ติดอินเตอร์เต ติดเกมส์ เสียเวลา ดูสิ่งไร้สาระที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี: สืบค้นข้อมูลต่างๆได้ง่ายการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นให้กันและกันได้สะดวกและรวดเร็ว รู้เท่าทันเหตุการณ์ในเคลื่อนไหวต่างๆของทั่วโลก สืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นให้กันและกันได้สะดวกรวดเร็ว
  ด้านไม่ดี: ทำให้หมกมุ่นกับอินเตอร์เน็ตมากเกินไป และข้อมูลต่างๆที่มีเนื้อหาไปในทางขัดต่อศีลธรรม ลามกอนาจาร หรือรวมถึงภาพโป๊เปลือยต่างๆ อีกมากมาย และทำให้เสียเวลาทำให้ติดอินเตอร์เน็ต เสียสายตา ทำให้ความคิดบางคนเปลี่ยนไป

  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  1.ถูกหลอกให้เชื่อในโมษณา
  2.โฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริง
  3.โดนหลอกลวงล่วงเกินสิทธิส่วนตัว
  4.อาจสูญเสียทรัพย์สิน
  5. ถูกล่วงเกินสิทธิส่วนตัว
  6. โฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริง
  7. โดนหลอกลวงล่วงเกินสิทธิส่วนตัว

  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  1.การวิเคราะห์ภัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
  2. การหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงภัย
  3. การคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุด
  4. การปฏิบัติตามแผนหรือวิธีการที่ได้เลือกไว้
  5. ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงวิธีการให้เหมาะสมกับภัยที่เปลี่ยนแปลงไป
  6..ไม่หลงเชื่อคำชักชวนคน

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  1 ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
  2 ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น
  3 ไม่ควรโอนเงินให้ใครอย่างเด็ดขาด
  4 ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต
  5 ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  1.ใช้หาข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม
  2. ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และสิ่งที่เราอยากรู้
  3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการรับรู้ข่าวสารต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  4. ใช้ให้เกิดประโยนช์ต่อตนเองและผู้อื่น
  5.ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น

 13. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 12:11 pm #

  น.ส.อรยา ศรีธร เลขที่ 37 ชั้น ม.5/2
  น.ส.ปวีณ์สุดา จูมแพง เลขที่ 38ชั้น ม.5/2
  น.ส.โยฑกา ศรีหาวงค์ เลขที่ 39 ชั้น ม.5/2
  กิจกรรมที่ 1.2 อภิปรายกลุ่มพวกเราใช้เน็ตทำอะไร
  คำชี้แจง ให้แต่ละนักเรียนสรุปผลการอภิปรายของกลุ่ม
  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี ใช้ค้นคว้าหาข้อมูล ค้นคว้าหาความรู้ในการศึกษา ใช้ติดต่อสื่อสารในแบบบไร้สาย ใช้ฟังเพลง
  ด้านไม่ดี ใช้เล่นเกมส์ ดูเว็บโป๊ อาจจะมีมิจฉาชีพมาหลอก ดูสื่อไร้สาระ
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี ได้ความรู้มากมายหลายเรื่อง จากโลกอินเทอร์เน็ต
  ด้านไม่ดี เป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต ทำให้สมองคิดเรื่องไร้สาระ เวลาเราจดูคอมพิวเตอรานๆทำให้เราเสียสายตาได้
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  1.เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
  2.เนื้อหาจากเว็บไชต์ไม่เหมาะสม
  3.โดนหลอกให้ชื้อของไม่มีคุณภาพ
  4.โดนหลอกให้ไปทำสิ่งไม่ดี
  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  1.ไม่ควรสนทนา (Chart) กับบุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก หรือไว้ใจได้
  2. ไม่ควรใส่ชื่อที่อยู่จริงกับเว็บที่ไม่น่าไว้ใจ
  3. บุคคลที่เรารู้จักทางเว็บอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์
  4. ระวังตัวทุกครั้งที่มีการลงทะเบียนกับเว็บต่างๆ เพราะเราอาจกำลังตกอยู่ในสายตาของผู้ไม่ประสงค์ดี ที่กำลังจับตามอง5. จงคิดไว้เสมอว่า ไม่มีใครยอมเสียผลประโยชน์ ถ้าไม่ได้อะไรตอบแทน
  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  1.มีสติ ในการใช้อินเตอร์เน็ต
  2.ระมัดระวังในการใช้อินเตอร์เน็ต
  3.ไม่ติดอินเตอร์เน็ตจนเกินไปๆ หาเวลาว่างให้ตัวเองๆ
  4.แบ่งเวลาให้ถูกๆในการใช้อินเตอร์เน็ต
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  1.หาสิ่งไหม่ๆ ในอินเตอร์เน็ต
  2. ค้นคว้าหาความรู้ๆ ให้มากๆ ไม่ลุมหลงกับอินเตอร์เน็ตๆ จนเกินไป

 14. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 12:15 pm #

  นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีเฉลียว เลขที่28 ม.5/2
  นางสาว ชุติกาญจน์ คล่องแคล่ว เลขที่29 ม.5/2
  นางสาว หัสดี เมษา เลขที่41 ม.5/2

  กิจกรรมที่ 1.2 อภิปรายกลุ่มพวกเราใช้เน็ตทำอะไร
  คำชี้แจง ให้แต่ละนักเรียนสรุปผลการอภิปรายของกลุ่ม

  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  -ด้านที่ดี สืบค้นข้อมูลต่างๆที่เราต้องการ เช่น ค้นหางานที่จะส่งอาจาร์ย และข่าวสารทางด้านสังคมปัจจุบัน
  การค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม่ ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งแฟกซ์ การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น
  -ด้านที่ไม่ดี โทษต่อสุขภาพกายอาจทำให้แสบตาเมื่อเราใช้อินเทอร์เป็นเวลานานๆและปวดเมื่อยทางร่างกาย และเมื่อเราติดๆมากๆอาจทำให้เราสอบตกหรือไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ทำให้เสียการเรียนใช้เล่นเกม สนทากับเพื่อนเรื่องไรสาระ ดูหนังฟังเพลง อ่านนิยาย
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  -ด้านดี การติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาในการส่งแฟกซ์
  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ ทำให้เรารับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว อยากรู้อะไรแค่เข้าอินเทอร์เน็ตก็รู้ได้ทันทีและไม่ต้องเสียเงิน
  -ด้านไม่ดี อาจโดนหลอกโดยไม่รู้ตัว เช่นการสั่งชื่อของทางอินเทอรเน็ตแล้วไม่ได้ของที่เราสั่งชื่อถูกโดนหลอกให้เกิดความเชื่อใจและไว้วางใจจากคนไม่หวังดีถูกลอกลวงในการที่เราสนทนากับคนแปลกหน้าก่อให้เกิด อาชญากรรมได้
  การเล่นเกมที่รุนแรงจะทำให้เราเป็นคนนิสัยก้าวราว หัวรุนแรง การอ่านนิยายจะทำให้เราสายตาสั้นได้ง่ายเพราะจ้องจอคอมนานๆ
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  -ภัยของออนไลน์ คืออาจทำให้ถูกหลอกจากมิจฉาชีพและถูกหลอกลวง อาจทำให้เสียเงิน อาจเสียข้อมูลส่วนตัวจากการใช่อินเทอร์เน็ตหรือนำเอาข้อมูลไปใช้ในด้านผิดกฏหมายได้
  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  -ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ บัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรเอทีเอ็ม หมายเลขโทรศัพท์ ให้กับคนที่เราไม่รู้จักโดยเด็จขาด

  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  -ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น เช่น สำเนาบัตรประชาชน เอกสารต่างๆ รวมถึงรหัสบัตรต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม บัตรเครดิต ฯลฯ
  – ไม่หลงเชื่อสิ่งที่เขาโฆษณาเกินจริงจะไม่ทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินหลีกเลี่ยงจากสื่อต่างๆ
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  -ใช้หาความรู้เกี่ยวกับการเรียน การสอนใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง
  -ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และสิ่งที่เราอยากรู้
  -ใช้หาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เรียนรู้กติกามารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ต
  -ใช้อินเตอร์เน็ตหาความรู้สิ่งที่เราอยากรู้และต้องการศึกษา
  -ใช้ในการเรียนรู้หาข่าวสาร อ่านหนังสือผ่านทางออนไลน์

 15. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 12:23 pm #

  1. นางสาว รุ่งฤดี พูดเพราะ ชั้นม.5/2 เลขที่ 26
  2.นางสาวจุรีภร พันนุมา ชั้นม.5/2 เลขที่40
  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านที่ดี
  -ใช้อินเทอร์เน็ตการ ค้นหาข้อมูลและสิ่งที่ต้องการอยากรู้ได้ โดยการค้นหาจากเว็บไซด์ต่าง ๆได้ง่ายหรือสะดวกมากขึ้น
  ด้านไม่ดี
  -ทำให้เกิดหลอกลวง ในการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และการใช้อินเทอร์เน็ตมากๆ ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการสูญเสียงาน การเรียน
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี เราสามารถเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ไกลๆได้ด้วยตนเอง สามารถส่งข้อความไปยังที่อยู่ของผู้รับ ในรูปแบบของอีเมล์ เมื่อผู้ส่งเขียนจดหมาย แล้วส่งไปยังผู้รับ ผู้รับจะได้รับจดหมายภายในเวลาไม่กี่วินาที
  ด้านไม่ดี อาจทำให้เกิดความเสียหายในเชิงธุรกิจ การบิดเบือนข้อเท็จจริง
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  -อาจมีคนส่ง ไวรัส มาทางข้อความ
  -ถูกหลอกให้เชื่อในโฆษณา
  -อาจทำให้เราเสียทรัพย์สินในการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
  หัวข้อที่4วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  -ศึกษาให่ดีก่อนซื้อสินค้าและไม่เชื่อคนง่าย
  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตไม่ควรบันทึกภาพวิดีโอ หรือเสียงที่ไมเหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ หรือบนมือถือ
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  ใช้ทำสิ่งมาประโยชน์และค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษาและค้นหาข้อมูลเพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: