4. ขั้นขยายความเข้าใจ

กิจกรรมที่ 1  ความจริงในโลกไซเบอร์

กิจกรรมที่ 1.1 การคิดรายบุคคล

กิจกรรมที่ 1.2 อภิปรายกลุ่ม

Advertisements

2 Responses to “4. ขั้นขยายความเข้าใจ”

 1. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 11:02 am #

  นางสาว ชลธิชา น้อยทรงค์ ม5/2 เลขที่20
  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  ด้านดี
  1.ใช้ในการสืบค้นข้อมูลหาความรู้
  2.ใช้หาความรู้ที่ไม่มีในหนังสือ
  ด้านไม่ดี
  1.เล่นเกมส์เล่นเฟสบุ๊ค
  2.ดูโฆษณาไร้สาระ
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  ด้านดี
  1.ได้ความรู้จากการที่หาในหนังสือของเราไม่ได้
  2ได้ความรู้ในการสืบค้น
  ด้านไม่ดี
  1.เสียเวลาถ้าใช้ไม่เป็น
  2.เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องไร้สาระ
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  1.อาจจะถูกหลอกให้ไปเจอคนแปลกหน้า
  2.อาจจะสูญเสียทรัพย์สิน
  หัวข้อที่ 4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  1.ไม่หลงเชื่อ คำชักชวนของคน
  2.ไม่ถูกหลอกลวง
  3.ใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อออนไลน์
  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  1.ใช้ให้เป็น ไม่หลงเชื่อคำชวน
  2.ใช้เพื่อหาความรู้ ไม่ใช่หาคู่ออนไลน์
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  1.ใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและญาติผู้ใหญ่
  2.ใช้ในการหาความรู้
  3.ใช้ในการศึกษาเพื่อหาความรู้

 2. นิรนาม มกราคม 31, 2015 ที่ 11:42 am #

  นางสาว หัสดี เมษา เลขที่ 41 ชั้น ม5/2
  หัวข้อที่ 1 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แยกเป็นด้านที่ดีและไม่ดี
  -ด้านที่ดี สืบค้นข้อมูลต่างๆที่เราต้องการ เช่น ค้นหางานที่จะส่งอาจาร์ย และข่าวสารทางด้านสังคมปัจจุบัน
  -ด้านที่ไม่ดี โทษต่อสุขภาพกายอาจทำให้แสบตาเมื่อเราใช้อินเทอร์เป็นเวลานานๆและปวดเมื่อยทางร่างกาย และเมื่อเราติดๆมากๆอาจทำให้เราสอบตกหรือไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ทำให้เสียการเรียน
  หัวข้อที่ 2 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านดี และไม่ดี
  -ด้านที่ดี ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ ทำให้เรารับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว อยากรู้อะไรแค่เข้าอินเทอร์เน็ตก็รู้ได้ทันทีและไม่ต้องเสียเงิน
  -ด้านไม่ดี อาจโดนหลอกโดยไม่รู้ตัว เช่นการสั่งชื่อของทางอินเทอรเน็ตแล้วไม่ได้ของที่เราสั่งชื่อถูกโดนหลอกให้เกิดความเชื่อใจและไว้วางใจจากคนไม่หวังดี
  หัวข้อที่ 3 ภัยและความเสี่ยงออนไลน์มีอะไรบ้าง
  -รูปภาพที่หยาบคายไม่เหมาะสม.เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเนื้อหาจากเว็บไชต์ไม่เหมาะสม
  หัวข้อที่.4 วิธีการหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยและความเสี่ยงออนไลน์
  – ไม่บอกข้อมูลสว่นตัวให้คนแปลกหน้าได้รู้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรสับและชื่อของเราไม่บอกข้อมูลสว่นตัวให้คนแปลกหน้าได้รู้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรสับและชื่อของเรา
  หัวข้อที่ 5 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  -ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
  .ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต
  หัวข้อที่ 6 แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
  -ใช้ในทางที่เกิดใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ เช่น หาข้อมูลที่เราต้องการ เช่น วีดีโอหรือภาพที่มีเกิดประโยชน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: