งานสมุด 5/1

6 ธ.ค.

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ลงในสมุด (10 คะแนน) กำหนดส่ง 20 ธันวาาคม 2556 ในคาบเรียน

1. สิ่งพิมพ์ทั่วไปประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. จงอธิบายประเภทและองค์ประกอบของนามบัตร พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
3. ทำไมจึงต้องมีกระดาษหัวจดหมายไว้ใช้ในหน่วยงาน และกระดาษหัวจดหมายที่พบเห็นใน
ปัจจุบันมีลักษณะใดบ้าง
4. จงอธิบายลักษณะของโปสเตอร์ที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
5. การใช้ภาพและสีเข้ามาช่วยในการออกแบบโปสเตอร์เพื่อประโยชน์อย่างไร
6. จงบอกลักษณะเด่นของแผ่นพับ และในการออกแบบการพับแผ่นพับทำได้กี่วิธี อย่างไรบ้าง
7. จงยกตัวอย่างการออกแบบและจัดทำแผ่นพับที่ดีมา 1 ชิ้น พร้อมระบุองค์ประกอบ
ว่ามีอะไรบ้าง
8. จงยกตัวอย่างเทคนิคพิเศษมาสัก 4 ชนิดที่ทำให้การออกแบบและจัดทำสิ่งพิมพ์ทั่วไปมีความ
สวยงามและสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น
9. หากท่านได้รับมอบหมายให้ทำการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์หัวข้อ “ประหยัดน้ำ-ไฟฟ้า”
ท่านจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง พร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์กประกอบเพื่อให้เห็นชัดเจน
10. ในการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไปควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์ใดบ้าง

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: