งานสมุด 5/2

25 พ.ย.

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ลงในสมุด (10 คะแนน) ส่งท้ายคาบเรียน 25 พฤศจิกายน 2556
1. จงอธิบายความหมายของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบ
ต่อการออกแบบในอดีตและปัจจุบัน
2. ประเภทของการออกแบบสิ่งพิมพ์สามารถแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
3. จงบอกส่วนประกอบที่สำคัญอย่างน้อยสองประการในหัวกระดาษและซองจดหมาย
ทางธุรกิจ
4. การจัดการทางธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่สิ่งใดสามารถทดแทนเอกสารสำคัญทางธุรกิจการ
ซื้อขายได้
5. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างใบปลิวและแผ่นพับ
6. ระบบกริดมีความสำคัญต่อนักออกแบบสิ่งพิมพ์อย่างไร
7. จงเปรียบเทียบกริดธรรมดามีความแตกต่างจากกริดผสมอย่างไร
8. จงอธิบายถึงส่วนประกอบของระบบกริดว่ามีกี่ส่วน อะไรบ้าง
9. จงอธิบายขั้นตอนคร่าว ๆ ของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
10. ในปัจจุบันได้มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ใน
ลักษณะใดบ้าง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: