หัวข้อทำแผ่นพับ 5/5

6 พ.ย.

ให้นักเรียนออกแบบและสร้างแผ่นพับ โดยเลือกหัวข้อดังนี้ (10 คะแนน)

1. การแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียน

2. ดอกไม้ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน

3. สมุนไพรไทย

 

หมายเหตุ ให้ตั้งชื่อไฟล์งานว่า แผ่นพับ2-รหัสประจำตัวนักเรียน

คัดลอกงานเพื่อนหรือคนอื่นมาส่ง ให้คะแนน 0 (ศูนย์)

กำหนดส่ง  13 พฤศจิกายน 2556 ในคาบเรียน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: