กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ – 4/3

5 พ.ย.

ให้นักเรียนช่วยกันเสนอความคิดเห็น เมื่อชายแดนไทยในภาคใต้ยังมีปัญหาความไม่สงบอยู่อย่างต่อเนื่อง นักเรียนคิดว่าถ้าจะสร้างหุ่นยนต์เพื่อช่วยในการปฏิบัติภารกิจป้องกันความปลอดภัย ควรสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถช่วยเหลือในด้านใดบ้าง และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร (1 คะแนน)

 

ให้นักเรียนพิมพ์-ชื่อ นามสกุล ชั้น และเลขประจำตัวใต้ความคิดเห็นด้วย

Advertisements

29 Responses to “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ – 4/3”

 1. นาย ชัชชล ผลแก้ว พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:02 pm #

  ด้านการกู้ระเบิด
  เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงาน

 2. Pattana Nan Rattanawong พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:03 pm #

  หุ่นยนต์โรบอร์ท
  ช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆ
  เช่น ไฟไหม้ การเก็บกู้ระเบิด

  • Pattana Nan Rattanawong พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:05 pm #

   หุ่นยนต์โรบอร์ท
   ช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆ
   เช่น ไฟไหม้ การเก็บกู้ระเบิด การปฐมพยาบาล
   นาย พัฒนนันท์ รัตนวงค์ ชั้นม.4/3 เลขที่ 6 เลขประจำตัว 12380

 3. ฉัตรมงคล ศรีโยหะ พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:07 pm #

  หุ่นยนต์ไอสไตน์ เพื่อ อธิบายความรู้ต่างเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เราจะได้ฉลาดเหมือนไอสไตน์

  นายฉัตรมงคล ศรีโยหะ เลขที่2 ม.4/3 เลขประจำตัว 12341

  • krujirach พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:10 pm #

   เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชายแดนใต้อย่างไร

  • ภานุวัฒน์ นามเดช พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:12 pm #

   สร้างหุ่นยนต์ ซักผ้า จะได้สะดวกสะบายต่อการ ซักผ้า

   • krujirach พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:29 pm #

    เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชายแดนใต้อย่างไร

 4. Pattana Nan Rattanawong พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:08 pm #

  หุ่นยนต์ปฐมพยาบาล
  ช่วยในการปฐมพยาบาลในสถานะการต่างๆ
  หรือการเฝ้าดูแลรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน
  นาย.ปฏิวัติ อาจวิชัย ชั้นม.4/3 เลขที่3 เลขประจำตัว 12343

 5. สร้างหุ่นยนต์ค้นหาและกู้ระเบิด เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดใน3ชายแดนภาคใต้ให้ปลอดภัยจากการระเบิด
  นายไวทยา สมเสนตระกุล ชั้น ม. 4/3 เลขที่ 1 เลขประจำตัว 12314

 6. Jureeporn Pannuma พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:11 pm #

  อยากให้ชายแดนไทยในภาคใต้ สงบสุข อยู่อย่างมีความสูข อยากสร้างหุ่นยนต์ ที่ดักจับวัตถุที่ก่อการร้ายในแดนไทยในภาคใต้

  • Jureeporn Pannuma พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:17 pm #

   หุ่นยนต์ ไทยไทย เพื่อไห้ความปลอดภัยในการทำงานของทหาร เพื่อจะได้รู้ว่ามีวัตถุอันตราย นางสาวจุรีภร พันนุมา ชั้น 4/3 เลขที่ 42

 7. ภานุวัฒน์ นามเดช พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:13 pm #

  สร้างหุ่นยนต์ ซักผ้า จะได้สะดวกสะบายต่อการ ซักผ้า

 8. Benyatip Srisawat พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:14 pm #

  สร้างหุ่นยนต์ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือในด้าน การช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น ช่วยชีวิต
  ป้องกันสภาพผู้บาดเจ็บมิให้เลวลง
  ส่งเสริมหรือช่วยผู้บาดเจ็บคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วค่ะ

  • benyatip srisawst พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:30 pm #

   น.ส เบญญทิพย์ ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 20 ชั้น ม.4/3 เลขประจำตัว 12325

 9. ฉัตรมงคล ศรีโยหะ พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:16 pm #

  หุ่นยนต์ไอสไตน์ เพื่อ อธิบายความรู้ต่างเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เราจะได้ฉลาดเหมือนไอสไตน์
  เพื่อเอาความรู้จากหุ่นยนต์ไปสร้างจรวดไปดาวเคราะห์อื่นๆ
  นายฉัตรมงคล ศรีโยหะ เลขที่2 ม.4/3 เลขประจำตัว 12341

 10. OungOing Kodchakon พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:17 pm #

  สร้างหุ่นยนต์ รปภ. เพื่อที่จะได้รักษาความปลอดภัยของประชาชนภาคใต้ และ ก็สร้างหุ่นยนต์พยาบาล เพื่อจะได้รักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุการไม่สงบ ชื่อ น.ส.กชกร แก่นอินทร์ ม.4/3 เลขประจำตัว 12351 เลขที่ 37

 11. ชลธิชา น้อยทรงค์ พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:18 pm #

  ช่วยให้ ผู้ก่อการร้ายลดน้อยลง เพราะมีหุ่นยนต์ช่วยรักษาความปลอดภัย
  ประโยชน์คือช่วยให้ประชาชนอยู่อย่างสงบ และช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่การทำงาน ชลธิชา น้อยทรงค์ ม.4/3 เลขที่18 เลขประจำตัว12318

 12. De'mo Jubjang Atitaya พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:18 pm #

  สร้างหุ่นยนต์ช่วยเหลือคนพิการ
  ด้านการข้ามถนน
  ด้านการทำกิจกรรมในสังคม
  ด้านการสร้างความสัมพันธ์ มนุษย์กับหุ่นยนต์
  ด้านการรับประทานอาหารเนื่องจากคนพิการไม่สามารถรับประทานอาหารได้

  ชื่อ น.ส.โยฑกา ศรีหาวงค์ 4/3 13088

 13. Bom Nitikon Sukree พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:19 pm #

  สร้างหุ่นยนต์กู้ระเบิด ประโยชน์คือสามารถช่วยลดการบาดเจ็บของทหารและประชาชน
  ชื่อ น.ส.ปวีณ์สุดา จูมแพง เลขประจำตัว 13086 ชั้น ม.4/3

 14. Sutthida Sida พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:20 pm #

  หุ่นยนต์รักษาโรคหัวใจช่วยเหลือในด้านการรักษาการบาดเจ็บของทหาร น.ส สุวนันท์ รัตนวงค์ เลขประจำตัว12399

 15. De'mo Jubjang Atitaya พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:21 pm #

  ด้านการช่วยกู้ระเบิด เพื่อจะช่วยให้ความปลอดภัยต่อตัวแทนที่เข้าไป
  -ด้านการช่วยเหลือคนบาดเจ็บ เพื่อแบ่งเบาภาระหรือช่วยได้เมื่อเหตุฉุกเฉิกซึ้งผู้บาดเจ็บอยู่ข้างใน ในที่เกิดเหตุ
  -ด้านการสังเกตการ เพื่อจะช่วยให้สัญญาณเตือนภัย ให้ผู้ที่อยู่ข้างในรู้ก่อนล่วงหน้าเมื่อมีเหตุที่ร้าย

  นางสาวอทิตยา สมสวาท เม.4/3 เลขประจำตัว 12369

 16. Pimolwan Nanposri พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:23 pm #

  หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย และ กู้ระเบิด จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดลงได้มาก
  นางสาวพิมลวรรณ น่านโพธิ์ศรี เลขที่34 ม.4/3 เลขประจำตัว12456

 17. Bom Nitikon Sukree พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:23 pm #

  ความเห็นเรื่องจะสร้างหุ่นยนต์รักษาสุขภาพประโยชน์คือช่วยรักษาสุขภาพชาวบ้าน
  ชื่อ น.ส นิติกร สุขรี่ ชั้น ม.4/3 เลขประจำตัว 12390

 18. สมฤดี รัตนเนตร พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:24 pm #

  ช่วยให้ชาวไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น และอยู่อย่างอุ่นใจ และหุ่นยนต์ตัวนี้ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่อุ่นใจอีกด้วยเพราะมีหุ่นยนต์ช่วยรักษาความปลอดภัย

 19. Sutthida Sida พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:25 pm #

  1.หุ่นยนต์ที่สามารถตรวจวัตถุที่มีวัตถุที่มีอัตราย2.มีประโยชน์คือสามารถจะสามารถป้องกันทหารไม่ให้โดนระเบิดได้จะทำให้ปลอดภัย สุทธิดา สีดา เลขประจำตัว12397 4/3

 20. มาย มิลค์ พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:37 pm #

  ช่วยเหลือในด้านรักษาความปลอดภัยประชาชนชาวใต้
  มีประโยชน์ในด้านรักษาผู้บาดเจ็บในการรบ จากทหาร เเละประชาชน
  น.ส ณัชชาภรณ์ พาลีรัก เลขที่ 39 ชั้นม.4/3 เลขประจำตัวนักเรียน13085

 21. Beem Nutcha พฤศจิกายน 5, 2013 ที่ 3:51 pm #

  หุ่นยนต์รักษาความปลอกภัยช่วยในการกู้ระเบิดแก่เจ้าหน้ที่และช่วยค้นหาสารพิษในบริเวณต่างๆเพื่อป้องกันอันตราย
  นางสาวณัชชา เชื้ออารย์ เลขที่ ชั้น ม.4/3 เลขประจำตัว12356

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: