กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หน่วยที่ 2 – 4/2

4 พ.ย.

ให้นักเรียนเสนอความคิดเห็นในกรณีที่ถ้าโรงเรียนได้นำระบบ MIS มาช่วยในการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและข้อมูลด้านการเรียนการสอน  นักเรียนคิดว่าระบบ MIS จะเป็นประโยชน์กับบุคคลใดและในลักษณะใด

ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ชั้น และรหัสประจำตัว ใต้ความคิดเห็นที่นักเรียนได้แสดงคิดเห็น

Advertisements

70 Responses to “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หน่วยที่ 2 – 4/2”

 1. นุ๋ง นิ๋ง พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:47 pm #

  คงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนทุกฝ่าย เพราะเพิ่มความสะดวกมากขึ้น

  • Jirachayaporn THonglue พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 4:08 pm #

   ให้ระบุว่าเป็นประโยชน์ักับบุคคลใด เช่น นักเรียน ครู ในลักษณะใด

 2. Boriphat Ainanan Blfaflb พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:48 pm #

  ช่วยทำให้ทั้งครูและนักเรียนสะดวกสบายในการเรียนการสอนมากขึ้น
  นายบริพัฒน์ อินานันท์ ชั้น ม4/2 เลขประจำตัว 12277

 3. เจ็บไป รักไป พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:51 pm #

  มีประโยชน์มากครับ
  นายเชิดศักดิ์ ปากหวาน ชั้น 4/2 เลขประจําตัว 13069

 4. Mart Piyawat พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:51 pm #

  เพื่อให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น
  นักเรียนมีความสะดวกสบายมากขึ้น
  เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  นาย ปิยะวัฒน์ ยันตะนะ ชั้น ม.4/2 เลขประจำตัว 12310

 5. rpk00456 พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:51 pm #

  นักเรียน และผู้บริหาร
  นายวิชานนท์ พรทอง 4/2 เลขประจำตัว 12313

  • Jirachayaporn THonglue พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 4:14 pm #

   มีประโยชน์กับนักเีรียนอย่างไร
   มีประโยชน์กับผู้บริหารอย่างไร

 6. Boriphat Ainanan พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:51 pm #

  ช่วยให้ครูง่ายต่อการสอน และนักเรียนจะมีความรู้มากขึ้น
  นาย ธนบัตร มูลมั่ง ชั้น 4/2 เลขประจำตัว 12271

 7. Downy Chayanan พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:52 pm #

  เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเพื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถแก่ผู้เรียน และได้รับความรู้ในเรื่องที่จะศึกษา และได้รับความรู้ในด้านต่างๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อได้อย่างมากมาย

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 4:17 pm #

   พิมพ์ชื่อ-สกุล ด้วยนะคะ

 8. โอ๊ะ โอ๋ พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:52 pm #

  ผู้บริหารระดับกลาง แต่โดยพื้นฐานของระบบเอ็มไอเอสแล้ว จะเป็นระบบที่ สามารถสนับสนุนข้อมูลให้ ผู้บริหารทั้งสามระดับ คือทั้งผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง โดยระบบเอ็มไอเอสจะให้รายงาน ที่สรุปสารสนเทศซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมดของโรงเรียนจุดประสงค์ ของรายงานจะเน้นให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้ม และภาพรวม ขององค์กรในปัจจุบัน รวมทั้งามารถควบคุมและตรวจสอบงานของระดับปฏิบัติการด้วย

  ชื่อนางสาวอินธุอร อุระ ชั้น ม.4/2 13078

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 4:18 pm #

   ระบุว่า มีประโยชน์กับใครและมีประโยชน์อย่างไรค่ะ

 9. หงส์ซ่ง จงเจริญ พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:52 pm #

  เพิ่มความสดวกสบายให้แก่ นักเรียน มากขึ้น เป๊นประโยชน์ให้แก่ ครู นักเรียน
  ช่วยในลักษณะ ช่วย ในการเรียนการสอนได้ง่ายและสดวกสบายมากขึ้น 🙂
  นาย ณัฐพันธ์ ศรีฟ้า ห้อง4/2 เลขที่ 7 เลขประจำตัว 12307 🙂

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 4:21 pm #

   ช่วยในการเรียนการสอนอย่างไรคะ

 10. Boriphat Ainanan พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:53 pm #

  ช่วยให่้ครูและนักเรียนสะดวกในการเรียนการสอน มากขึ้น
  นายบริพัฒน์ อินานันท์ ชั้น 4/2 เลขประจำตัว 12277

 11. rpk00456 พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:53 pm #

  เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของลูกจ้าง เจ้าของกิจการ ลูกค้า และบุคคลอื่นที่เจ้ามาเกี่ยวข้องกับองค์การเเละเเก่ผู้บริหาร ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร

  นาย ภัควัฒน์ รัดสีหา ม.4/2 เลขที่ 4 เลขประจำตัว 12279

 12. Lek Chaiyut Tanan พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:54 pm #

  เพื่อมาใช้ในการช่วยสอนในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนได้ความรู้อย่างมากมายสามารถพัฒนาผู้เรียนได้และประโยชน์ในการศึกษา

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 4:46 pm #

   ช่วยระบุให้ชัดเจนกว่านี้ด้วยค่ะ

 13. wichanont พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:56 pm #

  แก้ไขครับ ใหเประโยชน์ แก่นักเรียน และ คุณครู
  นาย วิชานนท์ พรทอง ชั้ร4/2 เลขประจำตัว 12313

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 4:55 pm #

   ให้ประโยชน์อย่างไร ระบุให้ชัดเจน

 14. ตอ. ตาล พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:57 pm #

  ได้ประโยชน์มากขึ้น เพิ่มความสะดวกสบาย
  น.ส นิตยา สูงเนิน ชั้น ม.4/2 เลขประจำตัว 12324

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 4:47 pm #

   ได้ประโยชน์อย่างไร และสะดวกสบายอย่างไร

 15. เกลียดบางคน ที่เธอคิดถึง พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:57 pm #

  จำเป็นต่อลักษณะการเรียนการสอนให้มีระบบอื่นๆใช้

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:11 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

 16. โอ๊ะ โอ๋ พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:58 pm #

  ได้ประโยชน์มากขึ้น

  ชื่อ น.ส รัตติกาล ปัทวงค์ ม4/2 เลขที่ 22 เลขประจำตัว 12330

 17. แพท พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:58 pm #

  จะมีประโยนช์ต่อนักเรียนและครู เพราะจะทำให้เราเข้าถึงข่าวสารที่อยู่รอบตัวของเราได้ง่าย อยากให้นำระบบ MIS เข้ามาใช้ในโรงเรียน น.ส ปิยะนุช ศรีปราช เลขที่21 เลขประจำตัว 12327 จุ๊ฟ ค่ะ รักทุกคน อิอิ

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 4:57 pm #

   ให้ระบุให้ชัดเจนว่า มีประโยชน์ต่อนักเรียนและครูอย่างไร

 18. Kittipong Suporn พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 2:58 pm #

  เพิ่มความสดวกสบายให้แก่ นักเรียน มากขึ้น เป๊นประโยชน์ให้แก่ ครู นักเรียน
  ช่วยในลักษณะ ช่วย ในการเรียนการสอนได้ง่ายและสดวกสบายมากขึ้น 🙂
  นาย ณัฐพันธ์ ศรีฟ้า ห้อง4/2 เลขที่ 7 เลขประจำตัว 12307 🙂

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 4:58 pm #

   มีประโยชน์อย่างไร สะดวกสบายอย่างไร

 19. นุ๋ง นิ๋ง พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 3:00 pm #

  คงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนทุกฝ่าย เพราะเพิ่มความสะดวกมากขึ้น
  น.ส ศิริลักษณ์ จันดาแสง ชั้น ม 4/2 เลขประจำตัว12333

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:10 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

 20. Bobby Brody พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 3:03 pm #

  ระบบสารสนเทศช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับการทำงาน
  บุคลากรทุกคนต้องมีความรู้เกี่ยวกับ MIS เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาและการใช้งานสารสนเทศทั่วองค์การ ตลอดจนการขยาย ตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับรูปของระบบงานอย่างต่อเนื่อง
  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายขององค์การมากขึ้น
  ปัจจุบันเทคโนโลยี MIS มีพัฒนาการมากขึ้นจนมีความสำคัญต่อเราในหลายระดับที่แตกต่างจากอดีต

  นาย ชุติพันธุ์ บรรจง ม.4/2 เลขที่ 5 เลขประจำตัว 12305

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:10 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

 21. Jirapan Siangphrow พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 3:03 pm #

  มีประโยชน์สำหรับ
  ครุ อาจารย์ และนักเรียน ซึ่งช่วยในการจัดการเรียนการสอน
  นาย จิรพันธ์ เสียงเพราะ ม.4/2 รหัสนักเรียน 13068

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:10 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

 22. N'naey Warangkhana Buddeewong พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 3:04 pm #

  ได้ประโยชน์มากขึ้นนักเรียนได้ความรู้มากขึ้น

  นางสาว วรางคณา บุตรดีวงค์ ม .4/2 เลขประจำตัว 12429

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:09 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

 23. กิ๋วกี้ น๊ะน๊ะ พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 3:04 pm #

  ให้ความรู้แก่นุกเรียน มากยิ่งขึ้น จิราภรณ์ บุญศินิ เลขที่ 28 ม.4/2

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:09 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

 24. ปิยะวัฒน์ ยันตะนะ พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 3:05 pm #

  ช่วยให้สะดวกสบายขึ้น
  ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น
  ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

  นาย ปิยะวัฒน์ ยันตะนะ ม.4/2 เลขประจำตัว 12310

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:07 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:08 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

 25. Biwtey Rattikan Patthawong พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 3:08 pm #

  ได้ประโยชน์มากขึ้นช่วยในการตัดสินใจของครูและนักเรียน

  น.ส รัตติกาล ปัทวงค์ ม 4/2 เลขที่ 22 เลขประจำตัว 12330

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:07 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

 26. ฤทธิพงษ์ ธงวาส พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 3:08 pm #

  พันธสวัสดิ์ ธงวาส ชั้น4/2 จะให้นักเรียนมีขอมูลที่เป็นละเบียบมากขึ้นเเละก็ผู้ใช้ในโรงเรียนอยา่งสบายขึ้น

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:06 pm #

   ยังตอบไม่ครบประเด็นนะคะ

 27. Padchara Joompang พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 3:10 pm #

  ได้ประโยชน์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจของคุณครูและนักเรียน

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:04 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

 28. มิว ดึกดำบัน คลาสสิก พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 3:11 pm #

  ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า
  ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น
  ช่วยให้สะดวกสบายขึ้น

  นางสาว สุนิตตรา สุภาพันธ์ ม.4/2 เลขประจำตัว 13075

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:03 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

 29. Padchara Joompang พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 3:11 pm #

  ได้ประโยชน์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจของคุณครูและนักเรียน

  ความเห็นของคุณกำลังรอตรวจสอบ

  นางสาวพัชรา จูมแพง เลขที่ 35 ม.4/2 เลขประจำตัว 13072

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:04 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

 30. De'mo Patty Piyanud พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 3:11 pm #

  อยากให้มีระบบ MIS ในโรงเรียน เพื่อความสะดวกในการสือสาร น.ส สุวนันท์ สุภาพันท์
  13076

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:02 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

 31. Sakawduern Suporn Miinii พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 3:13 pm #

  ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า
  ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น
  ช่วยให้สะดวกสบายขึ้น

  นางสาว สกาวเดือน สุพร ม4/2 เลขประจำตัว 13074

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:02 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

 32. Nooeey Twoo พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 3:14 pm #

  จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหาร
  เพื่อผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายในองค์กร จะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ณัฐกาญจน์ ศรีบุรมย์ 4/2 เลขที่33 รหัส13070

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:01 pm #

   ยังตอบคำถามไม่ชัดเจนนะคะ ลองอ่านทวนคำถามอีกรอบ

 33. Jirachayaporn THonglue พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 4:06 pm #

  ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว และ ห้อง ด้วยนะคะ

 34. Jirachayaporn THonglue พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 4:09 pm #

  มีประโยชน์อย่างไร

 35. Jirachayaporn THonglue พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 4:10 pm #

  สะดวกสบายอย่างไรคะ ระบุให้ชัดเจนกว่านี้

 36. ยัยเฉื่อย แสนเฉื่อม พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 4:47 pm #

  ได้ประโยชน์มากสำหรับครูอาจารย์ในด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและข้อมูลด้านการเรียนการสอน นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีเฉลียว เลขประจำตัวนักเรียน12400 ม.4/2

  • krujirach พฤศจิกายน 4, 2013 ที่ 5:00 pm #

   ให้ระบุว่ามีประโยชน์ด้านการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอย่างไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: