หัวข้อทำรายงาน 5/4

24 ต.ค.

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำรายงาน (เขียนเท่านั้น ดังหัวข้อที่กำหนดให้ ไม่ต่ำกว่า 20 หน้า) โดยใช้ปกสีพื้นทั้งห้องสีเดียวกันไม่มีลวดลาย เข้าเล่มติดแล็กซีนให้เรียบร้อย ส่วนปกให้พิมพ์เท่านั้น

คะแนน 10 คะแนน

กำหนดส่ง 28 พฤศจิกายน 2556 ก่อนเวลา 15.00 น.

เรื่อง ทฤษฎีสี

1. ความหมายของสี
2. ความสำคัญของสี
3. การเกิดสี
4. ระบบของสี
5. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสี
6. องค์ประกอบของสี
7. การกำหนดสีในการออกแบบทางการพิมพ์โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
8. การกำหนดสีในการออกแบบทางการพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์
9. การใช้สีตามหลักการออกแบบ
10. หลักการใช้สีสื่อความรู้สึก

หมายเหตุ ถ้านักเรียนคนไม่ส่งตามกำหนด แสดงว่านักเรียนไม่ต้องการคะแนนในส่วนนี้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: