งาน ม. 2 (ใส่สมุด)

15 ก.พ.

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนบอกความเป็นมาของภาษาโลโก

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนคำสั่งที่สั่งให้เต่าเดิน

2.1 สั่งให้เต่าเดินหน้า 50 หน่วย ด้วยคำสั่ง ………………………………………

2.2 สั่งให้เต่าวาดวงกลมรัศมี 30 หน่วย ด้วยคำสั่ง …………………………….

2.3 สั่งให้เต่าหันไปทางขวาทำมุม 45 องศา และเดินหน้า 20 หน่วย  ด้วยคำสั่ง ………………………………………

ตอนที่ 3 ให้นักเรียนเขียนกระบวนความแสดงการวาดรูปตามโจทย์ที่กำหนด

3.1 วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้าง 20 หน่วย และด้านยาว 40 หน่วย

To

 

 

 

End

3.2 วาดรูปเก้าเหลี่ยมที่มีด้านยาว 40 หน่วย (Nanogon 40)

To

 

 

 

 

 

 

 

End

 

 

 

 

 

โฆษณา

ดาวน์โหลดโปรแกรมภาษาโลโก

27 ม.ค.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมภาษาโลโก

รายงานชิ้นที่ 2 เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

15 ธ.ค.

เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ไม่ต่ำกว่า 10 หน้า)

1.ความหมายของการออกแบบ
2.วัตถุประสงค์ของการออกแบบ
3.ความเป็นมาของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
4.ประเภทของงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
5.การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟิก

หมายเหตุ ถ้านักเรียนคนใดไม่ส่งตามกำหนด แสดงว่านักเรียนไม่ต้องการคะแนนในส่วนนี้

กำหนดส่ง
5/2  วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558
5/4  วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558
5/1  วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
5/3  วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

สอบย่อย การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ ม. 5

11 ธ.ค.

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  (10 คะแนน)

1. สิ่งพิมพ์ทั่วไปประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. จงอธิบายประเภทและองค์ประกอบของนามบัตร พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
3. ทำไมจึงต้องมีกระดาษหัวจดหมายไว้ใช้ในหน่วยงาน และกระดาษหัวจดหมายที่พบเห็นในปัจจุบันมีลักษณะใดบ้าง
4. จงอธิบายลักษณะของโปสเตอร์ที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
5. การใช้ภาพและสีเข้ามาช่วยในการออกแบบโปสเตอร์เพื่อประโยชน์อย่างไร
6. จงบอกลักษณะเด่นของแผ่นพับ และในการออกแบบการพับแผ่นพับทำได้กี่วิธี อย่างไรบ้าง
7. จงยกตัวอย่างการออกแบบและจัดทำแผ่นพับที่ดีมา 1 ชิ้น พร้อมระบุองค์ประกอบว่ามีอะไรบ้าง
8. จงยกตัวอย่างเทคนิคพิเศษมาสัก 4 ชนิดที่ทำให้การออกแบบและจัดทำสิ่งพิมพ์ทั่วไปมีความสวยงามและสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น
9. หากท่านได้รับมอบหมายให้ทำการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์หัวข้อ “ประหยัดน้ำ-ไฟฟ้า” ท่านจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง พร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์กประกอบเพื่อให้เห็นชัดเจน
10. ในการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไปควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์ใดบ้าง

สร้างบล็อก 4/4

24 ม.ค.

นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ ม.4/4 เลขที่ 99

jirach2013.wordpress.com

คะแนน 4/1

22 ม.ค.

Create Blog – 4/1

22 ม.ค.

ให้นักเรียนสร้างบล็อกจาก wordpress.com

โดยให้ตั้งชื่อบล็อกเป็นชื่อจริงนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วตามด้วย2013  ตัวอย่าง jirachayaporn2013

 

และให้พิมพ์ชื่อบล็อกที่ได้สมัครไว้ด้านล่าง ตัวอย่าง  jirachayaporn2013.wordpress.com

 

สร้างบล็อก – 4/3

21 ม.ค.

ให้นักเรียนสร้างบล็อกจาก wordpress.com

โดยให้ตั้งชื่อบล็อกเป็นชื่อจริงนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วตามด้วย2013  ตัวอย่าง jirachayaporn2013

 

และให้พิมพ์ชื่อบล็อกที่ได้สมัครไว้ด้านล่าง ตัวอย่าง  jirachayaporn2013.wordpress.com

ป้องกัน: แบบทดสอบหน่วยที่ 3 – 4/4

20 ธ.ค.

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: แบบทดสอบหน่วยที่ 3 – 4/2

16 ธ.ค.

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง